Rammer for hjemmearbejde

Kan opgaven løses hjemmefra? - så kan leder og medarbejder aftale, at det kan lade sig gøre.

Tilgangen til hjemmearbejde i Hjørring Kommune er, at der skal være fokus på kerneopgaven. Hjemmearbejde kan kun aftales, hvis det passer med opgaveløsningen og kræver en forudgående drøftelse i det relevante MED-udvalg.

Hovedudvalget har drøftet og udgivet disse to vejledninger om rammerne for hjemmearbejde - en kort version til medarbejdere og en lidt mere detaljeret til lederne. Det anbefales at tage udgangspunkt i disse to, når der skal tages stilling til hjemmearbejde, opgaverne, der skal løses hjemmefra, omfanget af hjemmearbejdet, arbejdsmiljøet mv.

til medarbejdere

til ledere