Talent- og elitestøtte

Talent- og elitestøtte

Som en del af Hjørring Kommunes nye Talent- og Eliteidrætspolitik er det blevet besluttet, at kriterierne for ansøgning af midler fra talent- og elitestøtte puljen skal ændres. Disse kriterier bliver udarbejdet af det nye talent- og eliteidrætsråd i starten af 2022. Derfor vil næste mulighed for ansøgning til talent- og elitestøtte næste gang være i 2022, når de nye kriterier er udarbejdet.

Det vil stadig være muligt at søge puljen på de 200.000 kr. for foreninger med talent- og elitearbejde.

Kontakt

Nicholas Krobath Olesen
Eliteidrætskoordinator