Talent- og elitestøtte

Talent- og elitestøtte

Kriterierne, som ligger til grund for fordelingen af det økonomiske tilskud, er:

  • at foreningen har et visionært talentmiljø og talentarbejde.
  • evnen til at udvikle eliteidrætsudøvere og talenter.
  • opnåede resultater for udøveren/holdet/foreningen.

 

Der findes ikke et ansøgningsskema til at søge Talent- & Elitestøtte. Ansøgere bedes gennemlæse Talent- og Eliteidrætspolitik, samt beskrive foreningens arbejde ud fra ovenstående 3 kriterier.

Puljen til Talent- & Elitestøtte er ca. på kr. 200.000 i 2019 og målrettet folkeoplysende foreninger, der ikke har til knytning til organisationer med sponsoraftaler.

Send din ansøgning til fritid@hjoerring.dk - her kan du også henvende dig, hvis du har spørgsmål.

 

Kontakt

Nicholas Krobath Olesen
Eliteidrætskoordinator