Bedre adgang til naturen - en opgave for vores Sti Task Force

Vi vil arbejde for, at der etableres flere stier i det åbne land, så vores natur bredes ud til alle kommunens borgere samt besøgende turister.

Der er et stort arbejde forbundet med kortlægning af eksisterende stier og etablering af nye stier, men fra Byrådets side er det opfattelsen, at det er en indsats, der skal prioriteres, og som kan gavne flere dele af kommunens udvikling. Etablering og vedligeholdelse af gode stier har betydning, når vi vil fokusere på sundhed, på turisme og på kvalitet i hverdagen for os, der bor i kommunen.

Arbejdet med at kortlægge og etablere stier er en selvstændig indsats. Denne indsats skal følges af en vej-, sti- og trafikplan med fokus på den samlede infrastruktur såvel som belyse behovet for enkelt anlæg, der kan samle overordnede forbindelser til en mere komplet helhed.

Til at koordinere dette arbejde er der nedsat en såkaldt Sti Task Force. Denne gruppe vurderer også ansøgninger om rekreative tiltag.

Søg tilskud til stier Kortlægning af stier

Bliv stiambassadør

Hvis du gerne vil være med til mindre vedligehold på stier i dit lokalområde, så kontakt Team Natur og bliv stiambassadør. Med mindre vedligehold tænker vi fx på indklipning, så stierne ikke gror til, indsamling af affald, tjek af skiltning og kontakt til kommunen, hvis der er behov for hjælp.

Som stiambassadør bliver du udstyret med et lille kit bestående af bl.a. en lækker vest, foldesav, grensaks og et multitool.

Vil du vide mere om stipuljen, stiambassadør eller kortlægning af stier, så kontakt

Team Natur