Midlertidig overnatning

Skal du arrangere midlertidig overnatning på op til 7 døgn i en bygning, der ikke er godkendt til overnatning, skal du meddele overnatningen til kommunen senest 14 dage før første overnatningsdøgn. Skal der overnatte flere end 150 personer, skal meddelelsen om overnatningen sendes senest 4 uger før.

Overnatningen skal meddeles til kommunen via selvbetjeningsformularen som du finder i den grønne boks i højre side af skærmen (der skal logges ind med NemID).

Ved indsendelsen skal du indsende nedenstående:

  • Dato og længde for overnatningen.
  • Adressen for overnatningen.
  • Antal overnattende.
  • Kontaktperson under overnatningen.
  • Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.
  • En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning. (NB. Driftjournal skal udarbejdes af certificeret brandrådgiver)
  • En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende

Indsendelsen skal ske via selvbetjeningsløsningen og linket dertil finder du i den grønne selvbetjeningsboks i højre side af skærmen.

Som bygningsejer og bruger skal du være opmærksom på nedenstående

Bygningsreglementet fastsætter at der maksimalt kan overnattes 50 døgn inden for samme kalenderår i bygningen[1]. Kravet omfatter bygninger/bygningsafsnit, der ikke opfylder kravene til anvendelseskategori 5 -hotel.

Midlertidig overnatning kan foretages i bygning/bygningsafsnit, der er godkendt til anvendelseskategori 2 - skole, 3 - forsamlingslokale, sportshal og 6 - børnehave, vuggestue og plejehjem[2].

Omfatter overnatningen brug af andre bygninger/bygningsafsnit skal betingelserne for midlertidig overnatning fremgå af byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan eller foretages pba. en byggetilladelse ved fremsendelse af dokumentation for, at midlertidig overnatning sker i overensstemmelse med bygningsreglementets kap. 5, brand[3].  

Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

 

[1] Jf. BR18 § 6 g stk. 1

[2] Jf. BR18 § 6 g stk. 2

[3] Jf. BR18 § 6 g stk. 3

Kontakt

Team Byggeri
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring