Skab gode rammer for unge kvinders fritidsliv

Hjørring Kommune og DGI Nordjylland har indgået et toårigt projektsamarbejde, der skal få flere unge kvinder i alderen 16-24 år til at være en del af det stærke fællesskab i fritidslivet og fremme deres trivsel.

Gå til fritidsaktiviteter og fællesskaber for unge kvinder mellem 16 og 24 år

Frivillige Folkeoplysende foreninger i Hjørring Kommune har haft mulighed for at søge om at være med i projektet. Blandt ansøgningerne er seks foreninger blevet udvalgt. Bjergby-Mygdal Idrætsforening, Fortuna Hjørring, Hjørring Tennisklub & Hjørring Padel, Løkken Surf Klub, Vrå Gymnastikforening og Yong Do Kwan Taekwondo skal i resten af 2023 og hele 2024 være med til at gøre en forskel for målgruppen.

De seks foreninger er centrale i et arbejdsfællesskab, som går på tværs af DGI Nordjylland og Hjørring Kommune. De seks foreninger vil mødes løbende i et struktureret foreningsudviklingsforløb, som DGI Nordjylland og Hjørring Kommune faciliterer. Hver af de deltagende foreninger har fået tildelt 25.000 kr. til udvikling af nye tiltag målrettet projektets målgruppe.

Udover de seks foreninger, der er en del af projektet, er der en bred vifte af andre foreninger i Hjørring Kommune, der allerede tilbyder spændende fritidstilbud til projektets målgruppe. Projektet sigter både mod at skabe nye attraktive aktiviteter og samtidig øge synligheden af allerede eksisterende aktiviteter.

Fritidsfællesskaber kan fremme trivslen blandt unge

Hjørring Kommune sætter sammen med DGI Nordjylland fokus på unge kvinders deltagelse i fritids- og foreningslivet, da flere undersøgelser viser, blandt andre en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvordan deltagelse i fritidsfællesskaber kan være med til at fremme trivsel blandt unge. Og netop et stigende antal unge kvinder stopper med at deltage i idrætsforeningerne i ungdomsårene. Baseret på resultaterne fra Hjørring Kommunes Sundhedsprofil 2021, som blev udarbejdet i samarbejde med Region Nordjylland og andre nordjyske kommuner, tegner der sig et billede af, at kvinder i alderen 16-24 år er mindre fysisk aktive i forhold til unge mænd i samme aldersgruppe.

 Hvad får foreningerne ud af at være med?

  •  Nye medlemmer. Mange UNGE KVINDER vil gerne være aktive, hvis de får det rette tilbud. Har foreningen ikke tilbuddet, så udvikler vi det i fællesskab.
  • Professionel hjælp til foreningsudvikling fra DGI Nordjylland og Hjørring Kommune.
  • Øget synlighed ved at være en del af en større kommunikationskampagne på sociale medier og andre kanaler. Foreningerne får desuden en markedsføringspakke til at bruge på deres egne platforme.
  • 25.000 kr. til at udvikle nye tiltag og udvikle deres forening – mod at rekruttere flere UNGE KVINDER i foreningen.

Foreningerne i projektet skal opfylde følgende krav:

  • udpege en frivillig til at være ungeansvarlig i foreningen
  • oprette og rekruttere unge til et ungeråd i foreningen.

Kontakt ved spørgsmål til projektet?

Cille Bundgaard Holst
Fritidskonsulent