Klar til næste etape

De Maritime Huse ved Løkken Moleleje

Ved Løkken Moleleje møder unge og ældre, turister og fastboende hinanden omkring surfing, landing af frisk fisk og meget mere.

Med et samlet budget på 12 mio. kr., er det i samarbejde med Realdania muligt at gennemføre etape tre ved Løkken Moleleje. Projektet medfører, at der kan opføres faciliteter, som understøtter det samlede maritime miljø ved molelejet. Med bidraget fra Realdania på 5 mio. kr. sikres, at det kulturelle erhverv bevares som en integreret og vigtig del af miljøet på stranden.

Liv i Løkken hele året

Løkken Moleleje fik i 2015 en ansigtsløftning, da læmolen blev renoveret og fik en rekreativ opgradering. Projektet “De Maritime Huse” omfatter et arkitektonisk løft af husene ved Løkken Moleleje, som i dag udgøres af Fiskernes Hus, Kiosken, Spilhuset og Hummerhuset. Husene er i dag i en stand, som ikke understøtter liv og friluftsaktiviteter hele året. Derfor skal der ske en nybygning og/eller renovering af Fiskernes Hus, som bruges af de aktive kystfiskere, og Kiosken, som i dag huser North Shore Surf.

Tankerne bag projektet er at sikre et fortsat aktivt kystfiskeri i Løkken og samtidig tilføre faciliteter til de outdooraktiviteter, der lever i sameksistens med fiskeriet i molelejet. De nye faciliteter vil gøre det muligt at udbyde sæsontilpassede aktiviteter i Løkken hele året.

Fremtidens kulturarv

Tankerne bag De Maritime Huse er ambitiøse, og stiller store krav til den arkitektoniske kvalitet i projektet. Husene skal være en attraktion i sig selv i kraft af det miljø, de udgør og det arkitektoniske udtryk. Samtidig skal projektet realiseres i respekt for, at det er et følsomt område både i forhold til naturbeskyttelse og klitfredning.

Derfor udskriver Hjørring Kommune i løbet af 2021 en arkitektkonkurrence med henblik på at kunne udvælge det projekt, som bedst viser, hvordan de nye elementer og bygninger kan spille sammen med strand- og klitlandskabet på en ny, nænsom og visionær måde. Husene skal skabe rammerne for det samspil, der er mellem aktiviteterne i området; en gåtur på molen, et aktivt kystfiskeri, lystfiskeri, surfing, vinterbadning, beachvolley og et hav af andre aktive oplevelser - eller bare en kop kaffe i et ganske særligt miljø.

Bredt samarbejde sikrer lokal forankring

Kiosken, som i dag rummer North Shore Surf, er ejet af Hjørring Kommune. Fiskernes Hus ejes af Løkken Fiskeriforening, som indgår i samarbejdet om udviklingen af projektet. Derudover er det helt afgørende, at realiseringen af projektet kommer til at ske i et tæt samarbejde med en lang række interessenter i Løkken, herunder Løkken.dk og det lokale erhvervsliv. Det første skridt i realiseringen bliver derfor også en tæt dialog med de mange aktive samarbejdsparter i Løkken.

På sigt er det tanken, at en nystiftet erhvervsdrivende fond skal stå for driften af husene. Hjørring Kommune vil fortsat have det overordnede ansvar for driften af alle offentlige faciliteter i molelejet.

Se filmen om det "nye" Hummerhus her

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kontakt

Malene Munch
Chef for By, Plan og Byg

Fakta

  • Samlet anlægssum: 11-12 mio. kr.
  • Projektet støttes af Realdania med 5,1 mio. kr. Støtten er en del af en større samlet indsats på Vestkysten.
  • Hjørring Kommune er projektejer i tæt samarbejde med en ny erhvervsdrivende fond, der stiftes i Løkken i forbindelse med projektet.
  • Projektet forventes realiseret i løbet 2021-22.
  • Læs mere om projektet her