Kontakt fritidsområdet

Her finder I relevant fagpersonale på fritidsområdet, som er klar til at hjælpe, vejlede og guide jer.

I er altid velkommen til at tage kontakt til os  fritid@hjoerring.dk

Når du retter henvendelse til vores hovedpostkasse, bliver din mail viderefordelt til vores konsulenter.

Hvis du allerede ved hvilken konsulent, der skal rettes henvendelse til, må du gerne skrive det i emnefeltet. 

Du kan finde telefonnumre på vores konsulenter herunder.

 • Jeg kan hjælpe med foreningsudvikling, åben skole-tilbud m. folkeskoler og igangsætning af nye initiativer
 • Generel foreningsudvikling
 • Brobygning til skoler
 • Trends og tendenser indenfor unge
 • Samarbejde på tværs med kommunale enheder og DGI Nordjylland
 • Gatekeeper til DGI Nordjylland

Direkte tlf: +45 41223235

Følg DGI Foreningskonsulenten i Hjørring Kommune på facebook

Jeg hjælper, udvikler og sparrer med foreninger om:

 • Generel foreningsudvikling
 • Samarbejde på tværs med kommunale enheder
 • Ansvarlig for puljen for børn og unge med særlige behov
 • Ansvarlig for Udviklingspuljen

Direkte tlf: +45 41223242

Jeg vejleder og hjælper foreninger med:

 • Regler for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (f.eks. idræt, spejder og andre foreninger)
 • Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening
 • Vedtægter og regler ved oprettelse af nye foreninger
 • Vedtægtsændringer for eksisterende foreninger
 • Indstillinger til Idrætspris og foreningslederpris
 • Administration af Udviklingspuljen

 Direkte tlf: +45 41223722