Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler

Her på siden kan du finde retningslinjer for tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler og regnskab

Aftenskoler/voksenundervisning:
Der gives ikke tilskud til undervisning inden for idræt samt sports- og konkurrencepræget virksomhed. Der gives dog tilskud til

  • Bevægelsesfag – for at aktivere særlige målgrupper f.eks. voksne med belastningslidelser og gigt
  • Afspænding – f.eks. yoga og pilates

Fristen for at søge om tilskud er 15. oktober 2024.

Godkendte folkeoplysende foreninger indsender inden 15. oktober budgetskemaer for det kommende år. Nye foreninger skal søge om godkendelse som folkeoplysende forening.

Gå til retningslinjer for voksenundervisning 2024


Fristen for at indberette regnskabsoplysninger for 2023 er 15. marts 2024.

Opgørelse over lokaleforbrug i private lokaler i 2023