Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler

Voksenundervisning


Retningslinjer for tilskud for 2021:

Aftenskoler/voksenundervisning:
Der gives ikke tilskud til undervisning inden for idræt samt sports- og konkurrencepræget virksomhed. Der gives dog tilskud til

  • Bevægelsesfag – for at aktivere særlige målgrupper f.eks. voksne med belastningslidelser og gigt
  • Afspænding – f.eks. yoga og pilates

Se retningslinjerne her

Fristen for at søge om tilskud for 2022 er 15. oktober 2021.

Godkendte folkeoplysende foreninger indsender inden 15. oktober budgetskemaer for det kommende år. Nye foreninger skal søge om godkendelse som folkeoplysende forening.

Link til indberetning af budget for 2022