Søg om tilskud

Fritidsportalen gør det enkelt for dig at holde styr på alle aspekter af din foreningsadministration på ét sted.

Alle tilskudsansøgninger skal indsendes via Fritidsportalen. I Fritidsportalen kan du vedligeholde dine foreningsoplysninger, søge om lokalebooking, søge tilskud, indberette medlemstal, indsende regnskaber, søge informationer om andre foreninger og søge om at blive godkendt som ny forening. Hvis du har spørgsmål eller har brug for kode til at logge ind, kan du kontakte fritid@hjoerring.dk

Gå til Hjørring Kommunes Fritidsportal

 Folkeoplysende foreninger kan søge om alm. driftstilskud:

  • aktivitetstilskud
  • tilskud til leder- og instruktøruddanelse
  • kørselstilskud til turneringskampe og mesterskaber
  • kørselstilskud til handicappede
  • lokaletilskud til leje af haller og øvrige lokaler.

Læs mere om tilskud og frister her

Alle tilskudsansøgninger skal indsendes via Fritidsportalen

Gå til fritidsportalen

Hvis din forening får nye aktiviteter i 2024, som I ikke kunne forudse ved den ordinære ansøgningsfrist 15. oktober 2023, har du mulighed for at søge om tilskud ved den ekstraordinære ansøgningsfrist 1. september 2024.
Tilbuddet gælder både nye foreninger og eksisterende foreninger.

Der er ikke et ansøgningsskema. Foreningen indsender en ansøgning med oplysning om baggrunden for ønsket til fritid@hjoerring.dk. I ansøgningen oplyser du det forventede medlemstal for 2024 og forventede lokaleudgifter for 2024.

I har mulighed for at søge om støtte via forskellige puljer.

Se hvilke puljer der kan søges

Regnskab skal indsendes via Fritidsportalen

Gå til fritidsportalen

Kontakt

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger