Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov

 

I Hjørring Kommunes handicappolitik er der flere målsætninger om at inkludere børn og unge med handicap og særlige behov i fritids- og kulturlivet.

Fritidslivet skal forstås bredt. Det handler ikke kun om idræt i foreningsregi, men mange andre aktiviteter fx spejder osv.

Hjørring Kommune har besluttet, at udbygge indsatsen på området via en række initiativer. Et af disse er at oprette en hjemmeside, som indeholder relevante oplysninger om emnet.

Her kan du finde information om relevante kommunale puljer, interessant baggrundsmateriale; opsamling fra Inspirationsaftenen i Vrå; nyttige kontaktoplysninger mv. 
Her kan du også finde links til foreningstilbud til børn og unge med særlige behov.

OBS: Ansøgningsrunder til "Foreningstilbud til børn og unge" er 1. februar, 1. juni og 1. september 2021.

For yderligere info, kontakt:


Emma Handrup; emma.handrup@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3734

Peder Thøgersen; peder.thoegersen@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3242 

 Læs pjece med foreningstilbud til børn og unge med særlige behov

Læs mere her om foreningstilbud til børn og unge med særlige behov

 

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger