Husholdningslignende erhvervsaffald

Alle virksomheder skal fra 31. december 2022 sortere deres husholdningslignende affald i tillæg til deres produktionsaffald.

Husholdningslignende affald minder i sammensætning om affald fra private husholdninger og dækker over de 10 fraktioner som fremgår i nedenstående piktogrammer:

Billedet viser piktogrammer for affaldssortering

Med de nye sorteringskrav vil det i fremtiden også blive muligt at blive koblet på kommunens indsamlingsordning for privat husholdningsaffald.

Når ordningen er kommet på plads, kan du læse mere herom på denne side.

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring