Kørselsdispensation i gågader

Her kan du ansøge om tilladelse til at køre i en af Hjørring Kommunes gågader, hvor du normalt ikke må køre.

 Inden du gennemfører selvbetjeningsløsningen, er det vigtigt, at du har læst og accepteret retningslinjerne på denne side. Overskrides retningslinjerne, trækkes kørselsdispensationen tilbage.

Tilladelsen er ikke personlig, men gælder for det køretøj, du ansøger til.

Tilladelsen er gratis.

Retningslinjer for kørselsdispensationer i gågader

Du kan enten søge om en midlertidig kørselsdispensation (op til 2 måneder) eller en generel kørselsdispensation (gældende ét år). Der er forskel på, hvad du får tilladelse til.

Kørselsdispensation for kortere perioder (op til 2 måneder ad gangen) kan udstedes til:

 • Håndværkere (ifm. renovering/ombygning af ejendom, butik, lejlighed o.l.)
 • Flyttebiler (dog også privatbil m/trailer ifm. flytning)
 • Akutte arbejdsopgaver
 • Enkeltstående offentlige arrangementer
 • Kørsel med stærkt gangbesværede til arbejdsplads, læge eller speciallæge

Generel kørselsdispensation gældende et år kan udstedes til:

 • Kørsel til parkering i baggårde, der ikke kan opnås adgang til på andre måder – Dette gælder både for bosiddende i gågaderne og de ansatte i virksomheder med tilhørende parkering i baggården. Du skal køre over den kortest mulige strækning.
 • Nødvendig til- og frakørsel fra firmaer, som har egen parkeringsplads og som ellers ville være afskåret fra at kunne fortsætte virksomhedens drift.
 • Pengeinstitutters sikkerhedsbetingede værditransporter
 • Taxa eller flextrafik, som har bestilt kørsel til offentlige beskæftigelsestilbud, læger, tandlæger, fysioterapeuter, optikere eller anden patientbehandling.
 • Kørsel i forbindelse med etablering og drift af tekniske anlæg beliggende i gågadeområderne.

Generel kørselsdispensation udstedes IKKE til:

 • Varekørsel uden for den tilladte varekørselstid
 • Borgeres egen kørsel til beskæftigelsestilbud, læger, tandlæger, fysioterapeuter, optikere eller anden patientbehandling  

Al kørsel i gågaden skal dog begrænses i videst muligt omfang.

Det skal du have klar, inden du ansøger:

 • NemID
 • Firmanavn/navn og adresse
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • Adresse på målet
 • Køretøjets registreringsnummer
 • Tidsrum (dag/e for dispensationen)

Du modtager tilladelsen som en mail.

Du skal medbringe tilladelsen under kørslen i det pågældende køretøj.

Konstateret misbrug eller ukorrekte oplysninger ifm. erhvervelse af en kørselsdispensation kan medføre inddragelse af dispensationen med øjeblikkelig virkning.