Erhvervsbyggeri

Velkommen til byggeafdelingen hos Hjørring Kommune. Her kan du finde information om hvordan du skal forholde dig mht. byggeri

Væksten er i gang, og Hjørring Kommunes byggesagsbehandlere oplevere en stor stigning af byggeansøgninger til erhvervsbyggeri.

Det er Hjørring Kommunes ønske, at levere en god og effektiv service til erhvervsbyggeriet i kommunen.

Med fordel kan I som ansøgere booke et møde med en byggesagsbehandler inden I indsender byggeansøgningen.

Mødet kan bruges til at I, i fællesskab med byggesagsbehandleren, få afklaret rammerne for jeres byggeprojekt.

Mødet har en varighed op til 1½ time, og er gratis. Den byggesagsbehandler som I har forhåndsdialogen med, vil så vidt muligt være den samme byggesagsbehandler som tager sig af selve byggeansøgningen når I indsender denne. På den måde har I fået sat ansigt på byggesagsbehandleren fra starten af processen.

Ønsker du en forhåndsdialog omhandlende erhvervsbyggeri i Hjørring kommune, så skriv en mail (byggeri@hjoerring.dk) eller kontakt os på 7233 6570. Så finde vi et tidspunkt sammen, der kan passe både jer og byggesagsbehandleren.

Filarkiv.dk kan du finde alle gamle byggesager i Hjørring Kommune, indscannet og frit tilgængelige.

Er der byggesager der er undtaget for offentligheden, kan du henvende dig til os på byggeri@hjoerring.dk, her skal medsendes en fuldmagt fra ejer.

OBS: For at tilgå filarkivet skal du logge på med NemID.

Ansøgningen modtages gennem den digitale ansøgningsportal Byg og Miljø.

Link til ansøgningsportalen www.bygogmiljoe.dk

Support til Byg og Miljø er 70 20 00 00.

Timeprisen for byggesagsbehandling 2024: 615,00 kr.

Der afregnes pr. minut fra modtaget ansøgning.

En ansøgning med byggetilladelse betales over 2 rater. 1 rate i forbindelse med der gives byggetilladelse og 2 rate når sagen afsluttes.

En ansøgning hvor: -vi ikke har modtaget manglende materiale inden fristens udløb, -det ender med et afslag, -ansøgningen trækkes tilbage. Vil der faktureres for medgået tid. I vil modtage en faktura i forbindelse med lukningen af sagen.

Nedrivningstilladelse fast gebyr: 1000,00 kr.
Fakturaen sendes i umiddelbar forbindelse med nedrivningstilladelsen.

Sagsbehandlingstid, kan variere alt efter hvad du søger tilladelse til.

Sagsbehandlingstiden afhænger også af materialet vi modtager fra dig. Godt og fyldestgørende materiale sikre en glat og hurtigere sagsbehandlingstid. Her kan vi henvise til muligheden for en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler forud for ansøgning.

Vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid for erhvervsbyggeri er ca. 8 uger, fra modtagelse af fyldestgørende materiale.

Dispensationer, fravigelse af byggeret, høring, komplekse sager og sager der kræver tilladelse efter anden lovgivning, vil forlænge sagsbehandlingstiden yderligere.

Kontakt

Team Byggeri
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring