Anmeldelse af byggeaffald

Nedrivning eller renovering af en bygning kan kræve, at du anmelder dit byggeaffald til kommunen. Læs mere om det her.

Hvis din nedrivning eller renoveringsprojekt frembringer mere end 1 ton affald, eller du skal udskifte termoruder fra perioden 1950-1977, skal du anmelde dit byggeaffald hos kommunen.

En fyldestgørende anmeldelse skal sendes til Hjørring Kommune senest 14 dage før arbejdet igangsættes – og gerne før.

Det er altid bygherres ansvar, at anmeldelsen laves. Bygherre er den privatperson eller den virksomhed, organisation eller forening, som ejer og betaler for byggeprojektet.

Nedrivnings- og anmeldeprocessen består af 4 følgende trin:

Billedet viser de fire trin i nedrivnings- og anmeldeprocessen

Læs mere om genbrug, genanvendelse og håndtering af forskellige typer byggeaffald

Anmeldelse af byggeaffald trin for trin

Før du starter med at rive ned eller renovere, skal du finde ud af hvilke typer affald, du forventer at få, herunder om det indeholder farlige stoffer i større eller mindre koncentrationer.

Det gør du gennem screeningen i første del af Hjørring Kommunes anmeldeblanket.

Hjørring Kommunes anmeldeblanket

Hvis screeningen viser, at det er sandsynligt, at der findes problematiske stoffer i byggeaffaldet - eller hvis screeningen er usikker på grund af manglende viden om bygningen - skal der udføres en professionel kortlægning.  

Kortlægningen skal udføres af en rådgiver, der tager prøver af de forskellige relevante bygningsdele og materialer.

Prøverne analyseres og resultaterne fremsendes som en kortlægningsrapport.

Indhent gerne mere end et tilbud på rådgivere, da der kan være stor prisforskel.

Alle typer affald skal anmeldes, uanset hvordan det skal håndteres.

Du skal for hver affaldstype oplyse de forventede mængder, hvor og hvordan det forventes bortskaffet og hvem der transporterer affaldet.

Anmeld via Hjørring Kommunes anmeldeblanket

Ønsker du at genbruge et eller flere materialer, skal du redegøre for det, så det er tydeligt at materialerne ikke er ”glemt” i anmeldelsen.

Ønsker du selv at nyttiggøre rene brokker, skal du redegøre for hvor og til hvad brokkerne nyttiggøres.    

Byggeaffaldet skal sorteres på en måde, så mest muligt kan genbruges eller genanvendes.

Derfor er det en god idé at planlægge og udføre nedrivningen med det mål for øje.

Det affald du ikke selv genbruger, skal afleveres som planlagt i anmeldelsen.

Du skal enten overdrage affaldet til en godkendt indsamlingsvirksomhed eller et modtageranlæg, der kan håndtere affaldet for dig.

Både private og erhverv har også mulighed for selv at aflevere byggeaffald på genbrugspladsen.

Det løbenummer du får fra Hjørring Kommune i forbindelse med anmeldelsen af byggeaffald, skal altid følge affaldet. Det vil sige at transportør og modtager skal have udleveret den godkendte anmeldelse (dette gælder dog ikke på genbrugspladsen).

Efter nedrivning skal bygherre fremsende dokumentation til Hjørring Kommune for bortskaffelse af affaldet.

Husk derfor at få dokumentation hos transportør og/eller modtageanlæg. Sig også til modtager hvilke farlige eller forurenende stoffer som affaldet indeholder, så det står på vejesedlen.

Når al dokumentation er indsendt til teammiljoe@hjoerring.dk, afslutter Hjørring Kommune sagen.  

 

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

I Affaldsregistret kan du finde godkendte transportører og modtagere af genanvendeligt affald.

Gå til Affaldsregistret her