SteppingStones

Stepping Stones er et tilbud om rådgivning og behandling til forældre med børn i alderen 2-12 år med forskellige handicaps, forsinket udvikling, kommunikative og sociale udfordringer, samt adfærdsmæssige vanskeligheder. For at kunne benytte tilbuddet skal du være henvist til tilbuddet af Familie- og Handicapafdelingen i Hjørring Kommune.

Om tilbuddet

I Stepping Stones gruppeforløbet består grupperne af 6 –8 familier. Forældrene lærer strategier for, hvordan de støtter og fremmer god adfærd og udvikling hos deres barn. Formålet er at øge forældrenes selvtillid og mestringsevner og nedsætte deres stressniveau. Programmet hjælper forældrene til at håndtere, at de har et barn med særlige behov og støtter forældrene i at deltage aktivt i familielivet og i lokalsamfundet.

Stepping Stones gruppeforløb indeholder:

  • Positiv forældrerolle.
  • Støtte barnets udvikling.
  • Lære nye færdigheder og adfærd.
  • Håndtere uhensigtsmæssig adfærd og forældrefærdigheder.
  • Planlægge forud.
  • Afslutning af programmet.

Forældre, der tidligere har deltaget i individuelt eller gruppe Stepping Stones, kan deltage i Stepping Stone udvidet individuelt forløb, hvis tingene stadig ikke går så godt derhjemme.

Forløbet indeholder:

  • Håndteringsfærdigheder.
  • Partnerstøtte.
  • Øvelse.
  • Vedligeholdelse og afslutning.

Tid og sted:

Forløbet foregår på Kløvergården. Kontakt Familie- og Handicapafdelingen for at høre nærmere om tilbuddet og mulighed for at deltage.

Ring til os

Ring til Familie- og Handicapafdelingen 

72 33 35 05

Skriv til os

Skriv til Familie- og Handicapafdelingen

Sikker sikkert

 

Telefontid

Rådgivers telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 -10:00

Sekretariatets telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 - 14:00

Personlig henvendelse kun efter aftale.