Os i samspil - Individuelt eller gruppeforløb

Os i samspil er et forældreprogram for forældre med børn i alderen 0-18 år. For at kunne benytte tilbuddet skal du være henvist til tilbuddet af Familie- og Handicapafdelingen.

Om tilbuddet

Omdrejningspunktet for kurset er samspillet i familien. Formålet er at opnå en god tilknytning, kontakt og kommunikation i familien. Det er et forældreprogram, hvor forældrenes selvreflektion og aktivitet bliver en forudsætning for det udbytte, de får med sig fra forløbet. Det betyder, at der ved hvert modul er planlagt reflektionsopgaver, bl.a. med udgangspunkt i egne billeder/videoklip.

Forløbet vil så vidt muligt blive tilpasset den enkelte deltager, både ved individuelle-og gruppe forløb. Forløbet består af 10 moduler samt et opstartsmøde. Varigheden af hvert modul afhænger af, om man deltager i et individuelt-eller gruppeforløb. De individuelle moduler har en varighed på ca.1,5 time hver, mens gruppeforløbene er lidt længere med 2 x 50 minutter. Der vil mellem hvert modul blive fulgt op på foregående modul med enten et telefonopkald eller et besøg i hjemmet (alt efter individuelle behov).

I gruppeforløbene vil der være ca. fire familier. Forløbet er bygget op medudgangspunkt i ICDP´s 8 samspilstemaer (International Child Development Program) og Tryghedscirklen (COS). Ved opstart af forløbet vil der blive udleveret en mappe med diverse materialer til forløbet.

De områder der vil blive berørt under forløbet er:

  • Forløbet vil starte med en præsentation af ICDP og COS tænkningen, derudover vil deltagerne blive introduceret for stjernestunder.
  • Viden og refleksion i forhold til at styrke selværet –tryghed, kontakt, nærvær og tilknytning (Præsentation af den følelsesmæssige dialog).
  • Viden og refleksion i forhold til styrket selvtilliden –Opmærksomhed, sprog og kognition (Præsentation af den meningsskabende dialog).
  • Viden og refleksion i forhold til at styrke selvkontrollen –Planlægge, vejlede, sætte grænser og vise positive alternativer (guidende og vejledende dialog).
  • Opsummering og afslutning – Evaluering af forløbet, derudover skal der udarbejdes en plan for, hvad familien fremadrettet ønsker, der skal være fokus på.

Tid og sted

Kurset foregår primært på Familiehuset Kløvergården. Tidspunkter aftales individuelt.

Kontakt

Kontakt Familie- og Handicapafdelingen for at høre nærmere om tilbuddet og mulighed for at deltage.

Ring til os

Ring til Familie- og Handicapafdelingen 

72 33 35 05

Skriv til os

Skriv til Familie- og Handicapafdelingen

Sikker sikkert

 

Telefontid

Rådgivers telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 -10:00

Sekretariatets telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 - 14:00

Personlig henvendelse kun efter aftale.