PMTO-forløb Gruppe/Individuelt/Teens

PMTO-forløb Gruppe/Individuelt/Teens er et tilbud til Familier med børn/unge i alderen 3-17 år, der kan have problemskabende adfærd eller en diagnose, dog undtaget børn/unge med autisme. Tilbuddet henvender sig til også til forældre, der har brug for redskaber til at styrke deres positive samspil med barnet. For at kunne benytte tilbuddet skal du være henvist til tilbuddet af Familie- og Handicapafdelingen i Hjørring Kommune.

Om tilbuddet

PMTO (Parent Management Training-Oregon) er familiebehandling for børnefamilier med fokus på at skabe nye positive samspilsmønstre i familien.

Forløbet kan foregå individuelt eller i en gruppe af forældre fra 6-8 familier. Forløbet kan ligeledes foregå som Teens forløb, hvor unge mellem 13 og 17 år inddrages i forløbet, når det er relevant. Alle typer af forløb bliver tilpasset til den enkelte families behov. Hensigten med forældreprogrammet er at hjælpe forældrene til at bryde fastlåste samspilsmønstre og erstatte disse med mønstre, som fremmer samarbejde og trivsel. PMTO-forløbene har særlig fokus på:

  • Ros og opmuntring.
  • Grænsesætning.
  • Følelsesregulering.
  • Problemløsning.
  • Konflikthåndtering m.m.

Derudover består forløbet af hjemmeopgaver mellem møderne, samt løbende telefonopfølgning.

Tid og sted:

Kurset foregår primært på Familiehuset Kløvergården. Tidspunkter aftales individuelt. Kontakt Familie- og Handicapafdelingen for at høre nærmere om tilbuddet og mulighed for at deltage.

Ring til os

Ring til Familie- og Handicapafdelingen 

72 33 35 05

Skriv til os

Skriv til Familie- og Handicapafdelingen

Sikker sikkert

 

Telefontid

Rådgivers telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 -10:00

Sekretariatets telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 - 14:00

Personlig henvendelse kun efter aftale.