Familieorienteret rusmiddelbehandling

Familieorienteret rusmiddelbehandling er et tilbud til gravide eller familier, hvor far og/eller mor har et problematisk brug af rusmidler

Formålet med forløbet er at sætte ind med hjælp hurtigt, så problemerne i familien mindskes eller helt forsvinder. Tilbuddet består af 5 samtaler og er anonymt.

Du kan også få tilbuddet med 12 samtaler. For at kunne benytte tilbuddet med 12 samtaler, skal du blive henvist til tilbuddet af Familie- og Handicapafdelingen i Hjørring Kommune.

Om tilbuddet

Behandlingen tager udgangspunkt i barnets behov og hele familien bliver inddraget, hvor det giver mening.
Alle tilbud tilpasses den enkelte familie og kan indeholde:

 • Samtaler.
 • Rådgivning.
 • Samarbejdsøvelser/teamøvelser.
 • Samtale/refleksion.
 • Rusmidlers indflydelse.
 • Redningsplan.
 • Følelsesregistrering og regulering.
 • Genogram.   

Behandlingen har fokus på at:

 • Opnå fællesskabsfølelse.
 • Spejle sig i andre.
 • Mindske stigmatisering.
 • Udvikle mestringsstrategier.
 • Få brudt tavshed ved at italesætte tilstand, følelser og oplevelser.
 • Ny viden samt forståelse for egen situation.
 • Træne empati.
 • Håndtere emotionelle impulser.
 • Konflikthåndtering.
 • Bryde negative mønstre.
 • Fokus på barnets trivsel.

Tid og sted

Tilbuddet foregår primært på Familiehuset Kløvergården, vellingshøjvej 391. Tidspunkter aftales individuelt.

Kontakt

Ring til Familiehuset Kløvergården
Mandag - fredag mellem kl. 8.00–14.00

72 33 49 70