Dagpleje

Når du vælger en plads i dagplejen,  vil dit barn blive passet sammen med 3-4 andre børn i hjemlige rammer. De lokale dagplejere mødes i heldagslegestuen, hvor de sammen med børnene laver forskellige aktiviteter. Her får børnene oplevelser med at være en del af en større børnegruppe. 

Her på siden har vi samlet de mest grundlæggende oplysninger om vores dagpleje.

Ønsker du at få dit barn passet i den kommunale dagpleje skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet.

Skriv dit barn op til dagpleje

Find svar på dine spørgsmål om Hjørring Kommunale Dagpleje her

Når I har fået tildelt en dagplejeplads, er det næste skridt at kontakte jeres dagplejer for at aftale et besøg. Ved dette besøg vil dagplejeren fortælle om dagligdagen med børnene, og I får mulighed for at se de omgivelser, som jeres barn vil opholde sig i.

Et par måneder før opstart kontakter I igen jeres dagplejer, her aftaler I en opstartssamtale, hvor I, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Til mødet planlægger vi jeres gode overgang til dagplejen, og vi har mulighed for at få afstemt forventninger til det kommende samarbejde med dagplejeren. For at give jeres barn en god og tryg start i dagplejen, er det vigtigt, at dagplejeren får et grundlæggende kendskab til jeres barns udvikling, spisevaner, legevaner og eventuelle sygdomme.

Efter opstart i dagplejen afholder forældre og dagplejer en trivselssamtale. Til samtalen anvender vi redskabet 'Dialoghjulet i Hjernen & Hjertet'.

I Hjørring Kommunes Dagpleje arbejder vi målrettet med at skabe forudsætninger for børnenes trivsel, læring og udvikling sammen med forældrene. 

Ændringer pr. 6. maj 2024

 

Hvis jeres dagplejer er syg

I vil modtage en SMS fra dagplejekontorets morgenvagt fra kl. 6.00, hvis jeres dagplejer er syg. Ønsker I ikke at gøre brug af den tilbudte gæstedagplejeplads, skal I meddele det til dagplejekontoret via HJKplads.

Gå til HJKplads

I er også velkommen til at ringe til os på telefon 72 33 36 30.

Når din dagplejer igen er klar til at modtage dit barn, vil du modtage en SMS herom.

 

Når jeres dagplejer holder ferie

I vil få besked af jeres dagplejer, når dagplejeren holder ferie. Jeres barn vil blive tilbudt en gæsteplads, I vil modtage en SMS herom, dagen før jeres dagplejer holder ferie . Barnet følger gæstepladsens åbningstider. Vi bestræber os på, at barnet får en gæsteplads hos en dagplejer, barnet kender.

Dagplejeren har samlet seks ugers ferie om året, derudover opsparer dagplejeren ni afspadseringsdage om året som kompensation for en 48-timers arbejdsuge.

 

Gældende praksis til og med 5.maj 2024

Hvis jeres dagplejer er syg

I vil blive ringet op af dagplejekontorets morgenvagt fra kl. 6:00, hvis jeres dagplejer er syg.

Det er vigtigt, at I sikrer jer, at dagplejekontoret har det telefonnummer, I gerne vil kontaktes på. Ændring af telefonnummer skal ske til Dagtilbudssekretariatet

Kontakt Dagtilbudssekretariatet

 

Når jeres dagplejer er rask igen, får I besked af jeres gæstedagplejer.

Hvis I ikke har benyttet gæstepladstilbuddet, vil I blive kontaktet direkte fra dagplejekontoret.

 

 

Når jeres dagplejer holder ferie

I vil få besked af jeres dagplejer, når dagplejeren holder ferie. Jeres barn vil blive tilbudt en gæsteplads.  Barnet følger gæstepladsens åbningstider. Vi bestræber os på, at barnet får en gæsteplads hos en dagplejer, barnet kender.

Dagplejeren har samlet seks ugers ferie om året, derudover opsparer dagplejeren ni afspadseringsdage om året som kompensation for en 48-timers arbejdsuge.

 

Information om gæstepladsordningen

For Vrå og Sindal: Når egen dagplejer er fraværende tilbydes en gæsteplads ved en dagplejer i det område I bor, der kun har tre børn indskrevet. Hvis alle dagplejere har fire børn indskrevet, og et barn har brug for en gæsteplads, kan det være nødvendigt at tilbyde barnet en gæsteplads hos en dagplejer, der i forvejen har fire børn.

For Hjørring: Jeres barn vil primært blive tilbudt en gæsteplads hos vores gæstedagplejer i Nordbyen (Lundergård, Højene og Holmegård) eller hos vores gæstedagplejer i Sydbyen (Bagterp, Ulvegravene og Muldbjerg).

Derudover vil alle dagplejere i Hjørring kunne modtage gæstebørn. Det betyder, at når en eller flere af dagplejerne har tre børn indskrevet, vil den sidste plads blive tilbudt som gæsteplads. Hvis alle dagplejere har fire børn og et barn har brug for gæsteplads, kan det være nødvendigt at tilbyde barnet gæsteplads hos en dagplejer, hvor der i forvejen er fire børn.

 

 

Åbningstider

Dagplejen har en åbningstid på 48 timer om ugen. Åbningstiden er individuel fra dagplejer til dagplejer og ligger i tidsrummet fra klokken 6-18.

Dagplejen tilbyder også deltidspladser. En deltidsplads kan benyttes i 30 timer ugentligt i tidsrummet fra kl. 7.30 - 13.30.

Lukkedage

Dagplejen holder lukket på helligdage, weekender, den 24. december, 5. juni (Grundlovsdag) samt fredag efter Kristi Himmelfart.

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår er Dagplejen lukket. Der vil være mulighed for gæstedagplejepasning hos få dagplejere i Hjørring Kommune.

For at få afviklet ferie, når flest børn er fraværende, holder flest mulige dagplejere ferie i ugerne: vinterferien uge 8, i sommerferien uge 28, 29 og 30, i efterårsferien uge 42 og mellem jul og nytår.

Dagplejen er opdelt økonomisk og ledelsesmæssigt i to områder:

Område Nordvest, bestående af dagplejere i Hjørring Nord.
Område Sydøst, bestående af dagplejere i Hjørring Syd, Sindal og Vrå.

Dagplejen har én samlet forældrebestyrelse på tværs af de to dagplejeområder. Forældrebestyrelsen spiller en central rolle i at forme den daglige dagplejeoplevelse for vores børn og skabe de bedste betingelser for deres læring, trivsel og udvikling.

Dagplejens bestyrelse består af:

Formand: Mette Larsen - mettelarsen94@hotmail.com

Næstformand: Majbrit Elgaard - majbritelgaard@outlook.dk

Forælder: Anita Thomsen - a_thomsen@outlook.dk

Personalerepræsentant: Lotte Nansen

Ledelse: Ingelise Villumsen

Ledelse: Annemarie Steffensen      

Læs mere i styrelsesvedtægter for dagtilbud

Dagplejen arbejder ud fra en række pædagogiske metoder og retningslinjer

I dagplejen arbejder vi ud fra ICDP, som beskriver 8 temaer for et godt samspil mellem barn og voksen, Samspilstemaerne er centrale, da den voksnes relation har afgørende betydning for barnets udvikling, læring og trivsel. Derudover arbejder vi ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, der danner grundlag for dagplejerens hverdag med børnene.

Læs de 8 temaer for godt samspil

Læs om den pædagogiske læreplan

Sammen med dagplejeren følger dagplejepædagogen jeres barns trivsel og læring. Dagplejepædagogen giver faglig sparring, råd og vejledning til dagplejeren i hverdagen.

I er altid velkomne til at rette henvendelse til dagplejepædagogen. Det kan være med hverdagsproblemer - noget, der undrer jer, søvn, udvikling, appetit, uro eller andet. Opgaven er, at vi i fælleskab støtter jeres barns udvikling og trivsel.

Vær opmærksom på, at dagplejepædagogerne kan have fravær ved ferie og sygdom. Har I brug for et hurtigt svar, kan I kontakte dagplejens hovednummer 72 33 36 30 eller skrive til dagplejen@hjoerring.dk

Se hvem der er dagplejepædagog i jeres område:

Bagterp

Lotte Nansen, tlf. 41 93 71 33, lise.lotte.lundtoft.nansen@hjoerring.dk
Majbritt Krogshave, tlf. 41 93 63 34, majbk@hjorring.dk

Holmegaard

Mette Madsen, tlf. 41 93 64 44, anne.mette.madsen1@hjoerring.dk 

Højene

Lotte Nansen, tlf. 41 93 71 33, lise.lotte.lundtoft.nansen@hjoerring.dk

Lundergaard

Mette Madsen, tlf. 41 93 64 44, anne.mette.madsen1@hjoerring.dk

Muldbjerg

Mette Madsen, tlf. 41 93 64 44, anne.mette.madsen1@hjoerring.dk

Sindal 

Lotte Nansen, tlf. 41 93 71 33, lise.lotte.lundtoft.nansen@hjoerring.dk

Ulvegravene

Majbritt Krogshave, tlf. 41 93 63 34, majbk@hjoerring.dk

Vrå

Majbritt Krogshave, tlf. 41 93 63 34, majbk@hjoerring.dk 

Dagplejen samarbejder med både daginstitutioner og andre fagpersoner om at sikre en god brobygning og de bedst mulige udviklingsmuligheder for jeres barn.

Brobygning

Hjørring Kommunes dagpleje samarbejder med Hjørring Kommunes øvrige dagtilbud omkring barnets overgang fra dagpleje til børnehave. I perioden op til børnehavestart vil der blive planlagt aktiviteter og besøg, der er understøttende for barnets opstart i børnehave. For mere information om dit barns brobygning til børnehave, kan du kontakte dit barns dagplejer.

Tværfagligt samarbejde

Dagplejen samarbejder med andre faggrupper f.eks. talepædagoger, psykologer, fysioterapeuter fra PPR, sundhedsplejen og socialrådgivere. Det giver os mulighed for at give det enkelte barn de bedst mulige udviklingsmuligheder.

Hvis en tværfaglig indsats vil blive aktuel, vil det altid ske i et samarbejde med jer forældre.

Hjørring Kommune har tilsynspligt med alle kommunens private og kommunale pasningstilbud for 0-6 årige.

Læs tilsynsrapport 2024 her

Læs mere om tilsyn her

Gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os livet igennem.

En del børn får hovedparten af deres mad i dagplejen. Derfor er det naturligt, at vi i dagplejen tager vores del af ansvaret for, at børnene får mulighed for at spise sundt, trives, udvikles og får gode madoplevelser og vaner.

Dagplejens mad- og måltidspolitik bygger på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Dagplejens mad- og måltidspolitik

Ring til os

Tal med en medarbejder i dagtilbudssekretariatet

 

72 33 37 00

Skriv til os

Send en e-mail til dagtilbud@hjoerring.dk
'Skriv sikkert' hvis din henvendelse
indeholder personfølsomme oplysninger

Skriv sikkert

Telefontid

Mandag - tirsdag kl. 10.00 -12.00
Torsdag kl. 13.00 til 15.00

Se lukkedage