Dagpleje

Når du vælger en plads i dagplejen,  vil dit barn blive passet sammen med 3-4 andre børn i hjemlige rammer. De lokale dagplejere møde i legestuen, hvor de sammen med børnene laver forskellige aktiviteter. Her får børnene oplevelser med at være en del af en større børnegruppe. 

Her på siden har vi samlet de mest grundlæggende oplysninger om vores dagpleje.

Ønsker du at få dit barn passet i den kommunale dagpleje skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet.

Skriv dit barn op til dagpleje

Når I har fået tildelt en dagplejeplads, er det næste skridt at kontakte jeres dagplejer for at aftale et besøg. Ved dette besøg vil dagplejeren fortælle dagligdagen med børnene og I får mulighed for at se de omgivelser, som jeres barn vil opholde sig i.

Forbesøg

Et par måneder før opstart kontakter I igen dagplejer, så I sammen kan planlægge en god overgang til dagplejen. Det kan være en god idè at aftale flere små forbesøg forud for den egentlige opstart. 

For at give jeres barn en god og tryg start i dagplejen, er det rigtig godt at dagplejeren får et grundlæggende kendskab til jeres barns historie. Fortæl så meget, I kan huske om barnets udvikling, spisevaner, legevaner og eventuelle sygdomme, ja i det hele taget alt, som kan fremme forståelsen og lette overgangen. I har mulighed for at få afstemt forventninger til det kommende samarbejde med dagplejeren. 

Møde med forældre, dagplejepædagog og dagplejer

Ved opstart i dagplejen afholdes et møde med forældre, dagplejer og dagplejepædagog.

Vi arbejder målrettet med at skabe forudsætninger for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse sammen med forældrene. Hertil anvender vi Dialoghjulet i Hjernen & Hjertet. Dialoghjulet hjælper os med at sikre, at der er en systematik og en kontinuerlig dialog. 

Redskabet hjælper os også med at få aftalt fremadrettede fokuspunkter og handleplaner for det enkelte barn i samråd med jer forældre. 

Hvis jeres dagplejer er syg, ringes I op af morgenvagten på dagplejekontoret fra kl. 6:00. For at kunne yde jer denne service, er det vigtigt, at I som forældre er opmærksomme på jeres telefon om morgenen.

Det er vigtigt, at I sikrer jer, at dagplejekontoret har det telefonnummer, I gerne vil kontaktes på. Ændring af telefonnummer skal ske til Dagtilbudssekretariatet

Kontakt Dagtilbudssekretariatet

Når dagplejeren igen er rask, får I besked om det fra det sted, hvor jeres barn er i gæstepleje.

Hvis I ikke har benyttet gæsteplejetilbuddet, vil I blive kontaktet direkte fra dagplejekontoret. Vær her opmærksom på, at beskeden kan være indtalt på jeres telefonsvarer.

Dagplejeren har ferie i henhold til gældende ferielov. Derudover opsparer dagplejeren 9 afspadserings-dage om året som kompensation for en 48-timers arbejdsuge samt personalemøder udenfor normal arbejdstid.

Når jeres barn har brug for gæstepleje

Vi vil i videst muligt omfang finde en gæsteplads, der matcher jeres dagplejers åbningstider, men vi kan ikke garantere det. 

Åbningstiden for gæstepladsen følger åbningstiderne, der hvor barnet får tilbudt en gæsteplads.

Vi bestræber os på, at barnet kommer i gæstepleje hos en dagplejer, barnet kender, hvis det er muligt.

Vrå og Sindal

Når egen dagplejer er fraværende tilbydes en gæsteplads ved en dagplejer, hvor I bor, der kun har tre børn indskrevet. Hvis alle dagplejere har fire børn indskrevet, og et barn har brug for en gæsteplads, kan det være nødvendigt at tilbyde barnet en gæsteplads hos en dagplejer, der i forvejen har fire børn.

Hjørring

Jeres barn vil primært blive tilbudt en gæsteplads hos en af de to gæstedagplejere - en i Nordbyen (Lundergård, Højene og Holmegård) og en i Sydbyen (Bagterp, Ulvegravene og Muldbjerg). Derudover vil alle dagplejere i Hjørring kunne modtage gæstebørn. Det betyder, at når en eller flere af dagplejerne har tre børn indskrevet, vil den sidste plads blive tilbudt som gæsteplads. Hvis alle dagplejere har fire børn og et barn har brug for gæsteplads, kan det være nødvendigt at tilbyde barnet gæsteplads hos en dagplejer, hvor der i forvejen er fire børn.

 

 

 

Fra januar 2024 bliver dagplejen opdelt økonomisk og ledelsesmæssigt i to områder:

Område Nordvest, bestående af dagplejere i Hjørring Nord.
Område Sydøst, bestående af dagplejere i Hjørring Syd, Sindal og Vrå.

Dagplejen skal have én samlet bestyrelse.Forældrebestyrelse spiller en central rolle i at forme den daglige dagplejeoplevelse for vores børn og skabe de bedste betingelser for deres læring, trivsel og udvikling.

Læs om mere om forældreråd og forældrebestyrelser for dagtilbud

Dagplejen arbejder ud fra en række pædagogiske metoder og retningslinjer

I dagplejen arbejder vi ud fra ICDP, som beskriver 8 temaer for et godt samspil mellem barn og voksen, Samspilstemaerne er centrale, da den voksnes relation har afgørende betydning for barnets udvikling og læring. Derudover arbejder vi ud fra en pædagogisk læreplan, der danner grundlag for dagplejerens planlægning af lærende aktiviteter med børnene.

Læs om de 8 samspilstemaer

 Læs om den pædagogiske læreplan

Læs om kvalitet i dagtilbud

Sammen med dagplejeren følger dagplejepædagogen jeres barns trivsel og læring. Dagplejepædagogen giver faglig sparring, råd og vejledning til dagplejeren i hverdagen.

I er altid velkomne til at rette henvendelse til dagplejepædagogen. Det kan være med hverdagsproblemer - noget, der undrer jer, søvn, udvikling, appetit, uro eller andet. Opgaven er, at vi i fælleskab støtter jeres barns udvikling og trivsel.

Vær opmærksom på, at dagplejepædagogerne kan have fravær ved ferie og sygdom. Har I brug for et hurtigt svar, kan I kontakte dagplejens hovednummer 72 33 36 30 eller skrive til dagplejen@hjoerring.dk

Se hvem der er dagplejepædagog i jeres område:

Bagterp

Lotte Nansen, tlf. 41 93 71 33, lise.lotte.lundtoft.nansen@hjoerring.dk
Majbritt Krogshave, tlf. 41 93 63 34, majbk@hjorring.dk

Holmegaard

Mette Madsen, tlf. 41 93 64 44, anne.mette.madsen1@hjoerring.dk 

Højene

Lotte Nansen, tlf. 41 93 71 33, lise.lotte.lundtoft.nansen@hjoerring.dk

Lundergaard

Mette Madsen, tlf. 41 93 64 44, anne.mette.madsen1@hjoerring.dk

Muldbjerg

Mette Madsen, tlf. 41 93 64 44, anne.mette.madsen1@hjoerring.dk

Sindal: 

Lotte Nansen, tlf. 41 93 71 33, lise.lotte.lundtoft.nansen@hjoerring.dk

Ulvegravene:

Majbritt Krogshave, tlf. 41 93 63 34, majbk@hjoerring.dk

Vrå:

Majbritt Krogshave, tlf. 41 93 63 34, majbk@hjoerring.dk 

Dagplejen samarbejder med både daginstitutioner og andre fagpersoner om at sikre en god brobygning og de bedst mulige udviklingsmuligheder for jeres barn.

Brobygning

Samarbejdet om overgange og brobygning er med til at sikre den bedst mulige sammenhæng og kontinuitet for jeres barns liv.

Dagplejerne arbejder i mindre grupper, hvor de samarbejder om gæstepleje. I en del områder er der også et samarbejde med vuggestuen om gæstepleje.

For at tilgodese jeres barns læring og kompetenceudvikling samt forberede jeres barn til overgang til børnehave, vil der også være et samarbejde med børnehaven/børnehaver således, at de kompetencer, jeres barn har udviklet bringes i spil, anerkendes og værdsættes. Derfor vil der forekomme aktiviteter, hvor jeres barn er sammen med andet personale i dagpleje, vuggestuer eller børnehaver.

 

Tværfagligt samarbejde

Dagplejen samarbejder med andre faggrupper f.eks. sundhedsplejen, talepædagoger, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere. Det giver os mulighed for at give det enkelte barn de bedst mulige udviklingsmuligheder.

Hvis en tværfaglig indsats vil blive aktuel, vil det altid ske i et samarbejde med jer forældre.

Hjørring Kommune har tilsynspligt med alle kommunens private og kommunale pasningstilbud for 0-6 årige.

Læs mere om tilsyn her

Gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os livet igennem.

En del børn får hovedparten af deres mad i dagplejen. Derfor er det naturligt, at vi i dagplejen tager vores del af ansvaret for, at børnene får mulighed for at spise sundt, trives, udvikles og får gode madoplevelser og vaner.

Dagplejens mad- og måltidspolitik bygger på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Dagplejens mad- og måltidspolitik