Åbningstider

Åbningstider, lukkedage og feriepasning

Her kan du finde information om åbningstider for dagpleje, vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner.

Dagplejen har en åbningstid på 48 timer om ugen. Åbningstiden er individuel fra dagplejer til dagplejer og ligger i tidsrummet fra klokken 6-18.

Dagplejen tilbyder også deltidspladser. En deltidsplads kan benyttes i 30 timer ugentligt i tidsrummet fra kl. 7.30 - 13.30.

Dagplejen holder lukket på helligdage, weekender, den 24. december, 5. juni (Grundlovsdag) samt fredag efter Kristi Himmelfart.

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning hos få dagplejere i Hjørring Kommune.

For at få afviklet ferie, når flest børn er fraværende, holder flest mulige dagplejere ferie i ugerne: vinterferien uge 8, i sommerferien uge 28, 29 og 30, i efterårsferien uge 42 og mellem jul og nytår.

Der vil være mulighed for gæstedagpleje. Ved behov for gæstedagpleje foregår det i gæstedagplejerens eget hjem. Dagplejen vil i videst muligt omfang forsøge at finde en for jeres barn kendt gæstedagplejer, der matcher jeres dagplejers åbningstid, men vi kan ikke garantere det.

I Hjørring er der ansat 2 faste gæstedagplejere, en i syd byen og en i nord byen, disse pladser vil i videst muligt omfang blive tilbudt først. Derudover vil alle dagplejere i Hjørring kunne modtage gæstebørn.

I Vrå og Sindal vil børnene blive tilbudt gæsteplads hos en dagplejer i samme by, som kun har 3 børn indskrevet. Hvis alle dagplejere har 4 børn indskrevet, kan det være nødvendigt at tilbyde gæsteplads som 5 barn hos en af dagplejerne.

Du kan vælge mellem en fuldtidsplads eller en deltidsplads.

Fuldtidsplads

Den generelle åbningstid for institutionerne er mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredag til kl. 16.00.

En fuldtidsplads kan benyttes i hele institutionens åbningstid.


Deltidsplads

En deltidsplads kan kun benyttes i tidsrummet fra kl. 7.30 til kl. 13.30, det vil sige 30 timer om ugen.

 

Institutioner med udvidet åbningstid

I udvalgte institutioner tilbydes der udvidet åbningstid i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. 6.00 til kl. 18.00 og fredag til kl. 17.00, hvis du som forældre har behov for det på grund af arbejde eller uddannelse.

Hjørring By:

 • Børnehaven Åge Hjørring
 • Børnehuset Bagterp Hjørring
 • Børnehuset Kingo Hjørring
 • Børne-Ungehuset Lundergård Hjørring

Områdebyer:

 • Børnehuset Astrup
 • Børnehuset Bindslev
 • Børnehuset Bjergby
 • Børnehuset Hirtshals
 • Børnehuset Hyttefadet Løkken
 • Børnehuset Lendum
 • Børnehuset Møllehaven Harken
 • Børnehuset Regnbuen Hundelev
 • Børnehuset Sindal
 • Børnehuset Tornby
 • Børnehuset Tårs
 • Børnehuset Vrå

Børnehaver og integrerede institutionerne har lukket i weekender, helligdage, den 24. december, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og 5. juni (Grundlovsdag).

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune.

Der er fælles feriepasning i alle områder i uge 28 – 29 – 30. Det betyder, at få institutioner står for pasningen af alle børn