Skriv dit barn op til dagtilbud 0-6 år

Vi overgår snart til et nyt pladsanvisningssystem. For at sikre en smidig overgang til det nye system, vil vores nuværende selvbetjeningsløsning og telefonlinjer være midlertidigt lukket på følgende datoer:

  • Torsdag den 18. april
  • Mandag den 22. april
  • Tirsdag den 23. april
  • Torsdag den 25. april

I perioden kan du stadig skrive til os for at tilmelde eller afmelde dit barn til dagtilbud. 

'Skriv sikkert' hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger.

Send en e-mail til Dagtilbudssekretariatet

Fra den 29. april er vi igen klar til at hjælpe over telefonen med ind- og udmeldinger samt vejledning vedrørende dagtilbud og SFO.

Vi forventer, at det nye bookingsystem er klar til brug sidst i maj.

Tak for din forståelse og tålmodighed under overgangen til det nye system.

Find svar på dine spørgsmål om opskrivning her

Forældremyndighedsindehaver, som bor sammen med barnet, kan skrive barnet op til en plads.

Har du brug for en plads til dit barn, har spørgsmål eller ønsker du en anden plads til dit barn, end den du oprindeligt har booket skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet:

Vores telefontid er:

Mandag og tirsdag fra kl. 10.00 til 12.00
Torsdag fra kl. 13.00 til 15.00
Onsdag og fredag er der lukket.

Dagpleje: Dit barn være meldt ind i dagpleje fra barnet er 26 uger til den måned barnet fylder 3 år. 

Vuggestue: Dit barn være meldt ind i vuggestue fra barnet er 26 uger til den måned barnet fylder 3 år.

Børnehave: Dit barn starte i børnehave den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år.

Integreret institution: Indeholder både vuggestue og børnehave. Dit barn kan være meldt ind i en integreret institution fra barnet er 26 uger til skolestart. 

Vi anbefaler, at du skriver dit barn op til en plads, hurtigst muligt efter fødslen.

 

 

Ja, som udgangspunkt kan du frit skrive dit barn op til en plads blandt de kommunale dagplejere og daginstitutioner.

Undtagelser er pladser, der kræver særlig visitation eller dokumentation. Disse pladser vil blive anvist i dialog med Dagtilbudssekretariatet.

OBS: Vær opmærksom på, at du både skal skrive dit barn op til vuggestue og børnehave, når du skriver dit barn op til en ikke-integreret daginstitution. 

Hvis der ikke er en ledig plads i den dagpleje, integrerede institution eller børnehave, som du ønsker, kan du skrive dit barn på en venteliste. Du har mulighed for at skrive dit barn på venteliste til fire tilbud. Anciennitet tæller fra opskrivningsdato sammenholdt med behovsdato.
Hvis der bliver plads i det ønskede dagtilbud, modtager du besked. Du har 5 døgn til at accepterer eller afslå pladsen ved at kontakte Dagtilbudssekretariatet. Hvis du intet foretager dig, bortfalder pladstilbuddet efter 5 døgn. Hvis du ikke ønsker pladsen, bortfalder ancienniteten.

Hjørring Kommune har pasningsgaranti for alle børn fra barnet er 26 uger + 4 uger og indtil skolestart. Pasningsgarantien betyder, at alle forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud.

For at være omfattet af pasningsgarantien skal du skrive dit barn op til en plads minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen.

Hvis du som forælder ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.

Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der kan bookes en plads inden for kommunegrænsen. Vi bestræber os på, at der altid er mulighed for at booke plads inden for en radius på 10 km fra din bopæl.

Der kan ikke ydes søskendegaranti eller fordel i dagtilbud jf. Dagtilbudsloven. Det er anciennitetsprincippet, der gælder. Det betyder, at børn, der står på ønskeliste til et dagtilbud, hvor søskende i forvejen er indmeldt, kun vil blive tilbudt plads i det pågældende dagtilbud i det tilfælde, at anciennitetsprincippet overholdes, og der ikke er andre børn foran dem på ønskelisten. 

Hvis der er særlige forhold omkring dit barn, der har betydning i forhold til valg af dagtilbud, skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet.

Særlige behov kan handle om, at du har brug for pasning på skiftende tidspunkter. Der kan også være tale om nogle særlige behov (fysiske som psykiske), som dit barn har brug for, at der bliver taget hånd om, når det skal passes.

Hvis du ønsker at få dit barn passet i en privat pasningsordning eller en privat institution, skal du selv tage direkte kontakt. Læs mere om private pasningsmuligheder her:

Privat pasning 

Private institution

Du kan med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned, melde dit barn ud af dagpleje eller daginstitution. Du skal melde dit barn ud via Dagtilbudssekretariatets digitale selvbetjeningside, klik på linket i boksen til højre.

Skifter dit barn til et andet kommunalt pasningstilbud, udmeldes det automatisk i det gamle tilbud ved indmeldelse i et nyt. Når dit barn skal starte i skole, bliver det automatisk meldt ud af børnehaven med udgangen af juli måned. 

Gå til Dagtilbudssekretariatets digitale selvbetjeningside

Skal du og din familie flytte til kommunen, kan du skrive dit barn op til en plads, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen. Dokumentation kan fx være en lejekontrakt eller købsaftale. 

Kontakt Dagtilbudssekretariatet, hvis du som tilflytter ønsker at skrive dit barn op til en plads.

Ring til os

Tal med en medarbejder i dagtilbudssekretariatet

 

72 33 37 00

Skriv til os

Send en e-mail til dagtilbud@hjoerring.dk
'Skriv sikkert' hvis din henvendelse
indeholder personfølsomme oplysninger

Skriv sikkert

Telefontid

Mandag - tirsdag kl. 10.00 -12.00
Torsdag kl. 13.00 til 15.00

Se lukkedage