Meld dit barn ind i et dagtilbud 0-6 år

Er dit barn mellem 0 og 6 år, kan du få plads til dit barn i et af Hjørring Kommunes dagtilbud.

Når du booker en plads i et af Hjørring Kommunes dagtilbud, vil du få svar med det samme, om der er en ledig plads. Du kan se ledige pladser og booke en plads, når dit barn har fået et CPR-nummer.

Meld dit barn ind i et dagtilbud 0-6 år

Find svar på dine spørgsmål om opskrivning her

Når dit barn har fået et cpr-nummer, kan du i vores digitale pladsbookingsystem HJKplads booke plads hos en af vores dagplejere, vuggestuer eller børnehaver i Hjørring Kommune. Det er muligt at booke flere år frem. Du kan tjekke, om dit barns cpr-nummer er registreret på www.borger.dk.

Når du booker en plads til dit barn, kan du med det samme se, hvor du kan få dit barn passet.

For at booke en plads via HJKplads skal du bruge dit MitID. Når du er logget ind, skal du vælge den ønskede type dagtilbud (dagpleje, vuggestue eller børnehave) samt andre relevante kriterier, såsom afstand fra bopæl og ønsket starttidspunkt for pladsen.

Når du har fundet den ønskede plads, skal du klikke på “book” for at sikre, at pladsen reserveres korrekt. Du vil modtage en bekræftelse i e-Boks, når din booking er korrekt gennemført.

Husk, at indmeldelse kan ske til den 1. i måneden, og at du med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned, kan melde dit barn ud af dagtilbud.

Indmeld dit barn i et dagtilbud

HJKplads er vores digitale pladsbookingsystem hvor kan du selv finde og booke en plads til dit barn hos en af vores dagplejere, vuggestuer eller børnehaver, så du med det samme ved hvor og hvornår, du kan få dit barn passet ud fra de kriterier (behovsdato og afstand), som du vælger i systemet.

Gå til HJKplads

Forældremyndighedsindehaver, som bor sammen med barnet, kan skrive barnet op til en plads.

Dagpleje: Dit barn være meldt ind i dagpleje fra barnet er 26 uger til den måned barnet fylder 3 år. 

Vuggestue: Dit barn være meldt ind i vuggestue fra barnet er 26 uger til den måned barnet fylder 3 år.

Børnehave: Dit barn starte i børnehave den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år.

Integreret institution: Indeholder både vuggestue og børnehave. Dit barn kan være meldt ind i en integreret institution fra barnet er 26 uger til skolestart. 

Vi anbefaler, at du skriver dit barn op til en plads, hurtigst muligt efter fødslen.

 

 

Ja, som udgangspunkt kan du frit skrive dit barn op til en plads blandt de kommunale dagplejere og daginstitutioner.

Undtagelser er pladser, der kræver særlig visitation eller dokumentation. Disse pladser vil blive anvist i dialog med Dagtilbudssekretariatet.

OBS: Vær opmærksom på, at du både skal skrive dit barn op til vuggestue og børnehave, når du skriver dit barn op til en ikke-integreret daginstitution. 

Hvis du ønsker plads til dit barn i et dagtilbud, der ikke har ledig plads på det ønskede tidspunkt, kan du vælge enten at booke en ledig plads i et andet dagtilbud og/eller skrive dit barn op på en ønskeliste til det dagtilbud, du allerhelst vil have.

Hvis der bliver plads i det ønskede dagtilbud, modtager du besked. Senest 3 døgn efter, du har modtaget et pladstilbud i din e-Boks skal du godkende eller afvise pladstilbuddet.

Du kan acceptere eller afvise tilbuddet uden at miste pladsen på ventelisten, medmindre tilbuddet matcher det ønskede behov for pasning.

Du kan skrive dit barn op til max to ønskepladser, men kun til én ønskeplads, hvis dit barn allerede har en indmeldelse.

Hvis du har booket et dagtilbud, som du ikke ønsker at anvende, skal du selv sørge for at afmelde det på HJKplads og eventuelt booke et andet tilbud, som du ønsker. 

Hvis du ikke afmelder en plads, vil du blive opkrævet takst for pasning af dit barn fra det tidspunkt, hvor det forventes at starte i dagtilbuddet.

Udmeldelse/annullering skal ske med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned.

Du kan udmelde dit barn og annullere pladsbookinger via HJKplads. Udmeldelse/annullering skal ske med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned.

Hjørring Kommune har pasningsgaranti for alle børn fra barnet er 26 uger + 4 uger og indtil skolestart. Pasningsgarantien betyder, at alle forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud.

For at være omfattet af pasningsgarantien skal du skrive dit barn op til en plads minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen.

Hvis du som forælder ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.

Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der kan bookes en plads inden for kommunegrænsen. Vi bestræber os på, at der altid er mulighed for at booke plads inden for en radius på 10 km fra din bopæl.

Der kan ikke ydes søskendegaranti eller fordel i dagtilbud jf. Dagtilbudsloven. Det er anciennitetsprincippet, der gælder. Det betyder, at børn, der står på ønskeliste til et dagtilbud, hvor søskende i forvejen er indmeldt, kun vil blive tilbudt plads i det pågældende dagtilbud i det tilfælde, at anciennitetsprincippet overholdes, og der ikke er andre børn foran dem på ønskelisten. 

Hvis der er særlige forhold omkring dit barn, der har betydning i forhold til valg af dagtilbud, skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet.

Særlige behov kan handle om, at du har brug for pasning på skiftende tidspunkter. Der kan også være tale om nogle særlige behov (fysiske som psykiske), som dit barn har brug for, at der bliver taget hånd om, når det skal passes.

Hvis du ønsker at få dit barn passet i en privat pasningsordning eller en privat institution, skal du selv tage direkte kontakt. Læs mere om private pasningsmuligheder her:

Privat pasning 

Private institution

Du kan med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned, melde dit barn ud af dagpleje eller daginstitution.

Skifter dit barn til et andet kommunalt pasningstilbud, udmeldes det automatisk i det gamle tilbud ved indmeldelse i et nyt. Når dit barn skal starte i skole, bliver det automatisk meldt ud af børnehaven med udgangen af juli måned.

Meld dit barn ud af et dagtilbud

Skal du og din familie flytte til kommunen, kan du skrive dit barn op til en plads, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen. Dokumentation kan fx være en lejekontrakt eller købsaftale. 

Kontakt Dagtilbudssekretariatet, hvis du som tilflytter ønsker at skrive dit barn op til en plads.

Ring til os

Tal med en medarbejder i dagtilbudssekretariatet

 

72 33 37 00

Skriv til os

Send en e-mail til dagtilbud@hjoerring.dk
'Skriv sikkert' hvis din henvendelse
indeholder personfølsomme oplysninger

Skriv sikkert

Telefontid

Mandag - tirsdag kl. 10.00 -12.00
Torsdag kl. 13.00 til 15.00

Se lukkedage