Udmeldelse, orlov og pasningsgaranti

Her på siden finder du oplysninger om vores pasningsgaranti, proceduren for at ansøge om at bevare en plads i vores dagtilbud under orlov, samt vejledning om, hvordan du melder dit barn ud af vores dagtilbud.

Find svar på dine spørgsmål

En plads kan opsiges med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette foregår via den digitale selvbetjeningsside. I dagpleje og vuggestue udmeldes dit barn automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 3 år. I børnehaven udmeldes dit barn automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i børnehaveklasse.

 Udmeld dit barn - Kontakt Dagtilbudssekretariatet

Hjørring Kommune har pasningsgaranti for alle børn fra 26 uger + 4 uger og indtil barnets skolestart.

Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads til barnet i et alderssvarende dagtilbud.
For at være omfattet af pasningsgarantien, skal du booke en plads til dit barn minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen.

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, skal du booke en plads til dit barn 4 måneder før, du skal bruge pladsen.

Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der kan bookes en plads i Hjørring Kommune.

Du har mulighed for at melde dit barn ud af integreret institution og børnehave i op til 12 måneder i forbindelse med orlov og være sikret, at dit barn kan komme ind i samme institution igen. Du skal sende en ansøgning til Dagtilbudssekretariatet med begrundelse og dokumentation for orloven samt angivelse af orlovens længde. Dagplejen er undtaget af ordningen.

Kontakt Dagtilbudssekretariatet for yderligere information