Tilsyn i kommunale og private pasningstilbud 0-6 år

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen i Hjørring Kommune har tilsynspligt med alle kommunens private og kommunale pasningstilbud for 0-6 årige.

Tilsyn i kommunale og private pasningstilbud er med til at understøtte kvaliteten i vores dagtilbud, og at du som forælder trygt kan aflevere dit barn.

Tilsyn bliver udført af interne eller eksterne tilsynskonsulenter, som ikke er en del af den daglige drift i Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen.

Tilsynskonsulenten observerer ud fra en observationsramme, hvordan dagen er tilrettelagt, samspillet mellem børnene og mellem de voksne og børnene i dagtilbuddet samt læringsmiljøets indretning.

Tilsynet sker med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data. Herunder skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg samt viden fra tidligere dialog med dagtilbuddet.

Tilsynskonsulenten fører også tilsyn med hygiejne og sikkerhed.

Under besøget har tilsynskonsulenten en dialog med dagtilbuddet. Ud fra observationer og dialogen med dagtilbuddet bliver der lavet en tilsynsrapport.

Kommunale institutioner og private institutioner vil i løbet af to år få tre tilsynsbesøg. På det ene tilsynsbesøg foretages en observation.

De kommunale dagplejere vil i løbet af to år få tre tilsynsbesøg. På det ene tilsynsbesøg foretages en observation.

De private pasningsordninger vil i løbet af to år få fire tilsynsbesøg. På det ene tilsynsbesøg foretages en observation.

Her kan du se vores tilsynsmodel

Ja og nej. Besøget, hvor der observeres, er et uanmeldt besøg. De øvrige besøg er anmeldte tilsynsbesøg.

Hvis tilsynskonsulenten vurderer, at der er forhold i dagtilbuddet, som giver anledning til bekymring, skal der iværksættes et skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn indebærer bl.a. øget besøg fra en tilsynskonsulent samt udarbejdelse af en handleplan, som forvaltningen løbende følger op på med dagtilbuddets ledelse.

Her kan du se vores tilsynsmodel for skærpet tilsyn