Priser og tilskud

Priser fra 1. januar til 31. december 2023

Her kan du se priser for dagpleje, vuggestue, børnehave samt frokostordning.

Dagpleje

  • Dagpleje, heldags 2.976 kr.
  • Dagpleje, deltids 2.143 kr.

Vuggestue  

  • Vuggestue, heldags 3.254 kr. 
  • Vuggestue, deltids 2.343 kr.
  • Frokostordning* 567 kr. 

Børnehave  

  • Børnehave, heldags 2.030 kr. 
  • Børnehave, deltids 1.461 kr.
  • Frokostordning* 557 kr.