Ret til begrænset behandling

Du har i visse situationer ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis dine oplysninger begrænses, betyder det, at vi i udgangspunktet alene må opbevare dine oplysninger, men vi må ikke bruge dem i vores sagsbehandling.

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger i følgende situationer:

  • Hvis vi ikke længere har brug for oplysningerne, men de er nødvendige for at kunne fastlægge et retskrav
  • Hvis vi ikke har ret til at behandle oplysningerne, men du ikke ønsker, at vi sletter dem, skal vi begrænse oplysningerne i stedet
  • Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig og du har ret til at få rettet dine oplysninger. I denne situation skal vi begrænse behandlingen indtil vi har fastslået om oplysningerne er korrekte eller forkerte
  • Hvis du har gjort indsigelse mod at vi må behandle dine personoplysninger, skal vi begrænse behandlingen indtil vi har fastslået om vi må behandle dem

Hvis vi ikke imødekommer din anmodning om at få begrænset dine oplysninger, vil vi træffe en afgørelse herom. Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Datatilsynet.

Der findes enkelte undtagelser, hvor vi må bruge dine oplysninger til andre formål en opbevaring.

Det gælder eksempelvis, hvis:

  • Hvis det er nødvendigt for at beskytte andre personer eller vigtige samfundsinteresser.
  • Hvis det er nødvendigt for at overholde andre regler – eksempelvis må vi behandle dine oplysninger, hvis der søges om aktindsigt heri. Hvis vi imødekommer en anmodning om aktindsigt i oplysningerne, skal vi fortælle personen, som modtager oplysningerne, at oplysningerne er underlagt begrænset behandling og oplyse om årsagen hertil.

Hvis du ønsker at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, skal du kontakte os.