Ret til at frasige dig, at vi benytter automatiske afgørelser

I enkelte situationer benytter Hjørring Kommune sig af automatiske afgørelser. Det vil sige afgørelser, som er truffet uden menneskelig indblanding.

Du har mulighed for at frasige dig, at vi benytter automatiske afgørelser i din sag, medmindre:

  • Afgørelsen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontakt, som du har indgået med Hjørring Kommune
  • Det er lovligt at træffe den automatiske afgørelse efter dansk lovgivning

Hvis vi ikke imødekommer din anmodning, vil vi træffe en afgørelse herom. Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Datatilsynet.

Hvis du ikke ønsker, at vi benytter automatiske afgørelser i din sag, skal du kontakte os.