Ret til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet medfører, at du i visse situationer har ret til at modtage dine egne personoplysninger i et format, så du nemt kan overføre dem til en anden.

Du kan også bede os om at overføre dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvornår har jeg har ret dataportabilitet?

Der er flere betingelser, der skal være opfyldt før du kan gøre brug af retten til dataportabilitet.

Først og fremmest er det et krav, at vi behandler oplysningerne fordi du har givet samtykke hertil, eller fordi du har indgået en kontrakt med Hjørring Kommune.

Når vi behandler dine oplysninger fordi du har sag her i kommunen (f.eks. en sag i jobcentret), eller fordi du benytter et kommunalt tilbud (eksempelvis et dagtilbud), kan du dermed ikke gøre brug af denne rettighed.

Hvis vi ikke imødekommer din anmodning, vil vi træffe en afgørelse herom. Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Datatilsynet.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til dataportabilitet, skal du kontakte os.