Oplysningspligten

Når Hjørring Kommune registrerer oplysninger om dig, har vi pligt til at give dig en række informationer om, hvordan vi bruger dine oplysninger og hvilke rettigheder du har.

Det skal vi gøre uanset om oplysningerne kommer direkte fra dig eller fra en anden.

Du har ret til at modtage en række oplysninger.

I den forbindelse er der oplysninger, som du altid skal have tilsendt. Du skal bl.a. altid have oplyst:

  • Hvad formålet er med, at vi behandler dine oplysninger
  • Hvilke regler vi behandler dine oplysninger efter

Der er også oplysninger, som du kun skal have, hvis det i den konkrete situation er relevant. Hvis det i den konkrete situation er relevant, skal du eksempelvis have oplyst:

  • Om du har pligt til at give os oplysninger i din sag, og hvilke konsekvenser det eventuelt måtte få, hvis du undlader det
  • Om dine oplysninger vil blive videregivet til andre

Der findes i databeskyttelsesreglerne en række undtagelser, der beskriver, hvornår vi ikke skal give dig disse oplysninger.

Det skal vi bl.a. ikke:

  • Hvis der er afgørende hensyn til andre, som betyder, at vi ikke skal give dig oplysningerne
  • Hvis det er helt åbenbart, at du ikke har en nævneværdig interesse i at modtage oplysningerne, f.eks. fordi der er tale om helt basale personoplysninger om dig (eksempelvis dit navn og din adresse) og det ikke har nogen betydning/konsekvens for dig, at vi har registreret disse oplysninger