Indsigtsret

Du har ret til at få udleveret de oplysninger, som vi har registreret om dig.

Sammen med de oplysninger, som vi har registreret om dig, skal vi også sende dig en række supplerende oplysninger. De supplerende oplysninger beskriver hvordan vi bruger dine personoplysninger i Hjørring Kommune. På den måde kan du dels sikre dig, at vi ikke har registreret forkerte oplysninger om dig og samtidig sikre, at vi behandler dine oplysninger lovligt.

I Hjørring Kommune har vi mange forskellige sagstyper. Derfor kan vi have registreret mange oplysninger om dig. Hvis der er noget bestemt du ønsker indsigt i, vil det derfor være en fordel, hvis du gør os opmærksom herpå. Dermed kan vi hurtigere finde de oplysninger, som du ønsker tilsendt.

Du har som udgangspunkt ret til at få udleveret alle de oplysninger, som vi har registreret om dig. Du har derimod ikke ret til at få udleveret oplysninger om andre personer.

Der kan være helt særlige situationer, hvor du ikke kan få udleveret de oplysninger, som vi har registreret om dig. Det kan eksempelvis være fordi der er afgørende hensyn til andre, som betyder, at du ikke kan få udleveret oplysningerne.

Hvis du ikke får udleveret alle de oplysninger, som du har bedt om, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Når vi udleverer de oplysninger, som vi har registreret om dig, skal du også have tilsendt en række supplerende oplysninger, som beskriver hvordan vi bruger oplysningerne om dig.

Blandt andet skal du have oplyst:

  • Hvad formålet er med, at vi behandler dine oplysninger
  • Hvor vi har modtaget oplysningerne fra, hvis du ikke selv har givet os dem
  • Hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger

I dansk lovgivning har vi flere forskellige regler, der giver dig ret til at få udleveret oplysninger om dig.

Udover retten til at få indsigt efter databeskyttelsesreglerne, har du også ret til at få aktindsigt efter f.eks. forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Når du henvender dig til os, er det ikke vigtigt, hvilken lovgivning du henviser til. Vi har nemlig pligt til at behandle din anmodning efter den lovgivning, som stiller dig bedst. I udgangspunktet vil vi derfor behandle din anmodning efter den lovgivning, som giver dig ret til at få udleveret flest mulige oplysninger. Ønsker du at få udleveret oplysninger i din egen sag, vil vi derfor som udgangspunkt behandle din anmodning efter reglerne i forvaltningsloven.

Hvis du med sikkerhed ved, at du ønsker oplysningerne udleveret efter reglerne om indsigt i databeskyttelsesreglerne, må du dog meget gerne gøre os opmærksom herpå.

Hvis du ønsker, at se de oplysninger vi har registreret om dig, skal du kontakte os.