Hjørring Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Som offentlig myndighed skal Hjørring Kommune have en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Hjørring Kommune har valgt en ekstern DPO fra advokatfirmaet HjulmandKaptain, som altså ikke er ansat i Hjørring Kommune.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Du kan kontakte DPO’en, hvis du er usikker på, om kommunen håndterer dine personoplysninger korrekt.

Du kontakter Hjørring Kommunes DPO ved at sende et brev til adressen: Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Du kan også sende digital post via borger.dk/virk.dk (sikker post), men husk at skrive ”att.: Databeskyttelsesrådgiver”, eller sende en mail: dpo@hjoerring.dk (usikker post).

Hvis din henvendelse indeholder fortrolige oplysninger, anbefaler vi, at du sender via sikker post.

DPO’en skal rådgive Hjørring Kommune og hjælpe med, at vi efterlever de databeskyttelsesretlige regler. DPO’en bistår i samarbejde med kommunens jurister og i-sikkerhedskoordinator med råd og vejledning til forvaltningerne om korrekt håndtering af personoplysninger.

Herudover skal DPO’en føre kontrol med Hjørring Kommunes håndtering af personoplysninger og skal to gange årligt aflægge rapport til Hjørring Byråd. Rapporten skal beskrive DPO’ens arbejde i den forudgående periode, herunder redegøre for erfaringer og resultatet af de udførte kontroller.

DPO’en kan ikke hjælpe med afklaring af spørgsmål eller klager vedrørende sager i Hjørring Kommune.

Hvis du har en sag, som du mener, at Hjørring Kommune har håndteret forkert, eller hvis du har brug for hjælp til at forså en afgørelse, skal du derfor kontakte den sagsbehandler, som behandler din sag.

Kontakt

DPO
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring