Ret til at gøre indsigelse

Selvom vi behandler dine oplysninger lovligt, kan du gøre indsigelse mod, at vi behandler dem.

Hvornår kan jeg gøre indsigelse?

Der skal foreligge tungtvejende grunde, før vi kan imødekomme din anmodning om indsigelse.

Det forudsætter, at din indsigelse er begrundet i, at du befinder dig i en særlig situation. Hvis du vil gøre indsigelse mod at vi behandler nogle konkrete oplysninger om dig, skal du derfor begrunde, hvad årsagen er hertil.

Uanset hvor tungtvejende din begrundelse måtte være, kan vi dog ikke imødekomme din indsigelse, hvis lovgivningen pålægger os at behandle dine oplysninger.

Hvis vi ikke imødekommer din indsigelse, vil vi træffe en afgørelse herom. Denne afgørelse har du mulighed for at klage over til Datatilsynet.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod at vi behandler dine oplysninger, skal du kontakte os.