Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Tidlig forebyggende indsats og bostøtte

Er du over 18 år og har brug for socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte?

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring