Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Visitation til ældreboliger

Ældreboliger er for pensionister, som kan klare sig i egen bolig med personlig og praktisk hjælp.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring