Motiverende Samtaleforløb

Hvad er Motiverende Samtaleforløb?


Motiverende samtaleforløb gives til dig, med et længerevarende sagsforløb, der har brug for motivation og støtte til at genskabe troen på dig selv og dine muligheder for deltagelse på arbejdsmarkedet.
Indsatsen består af 1-5 samtaler ved en socialfaglig konsulent på Helhedstilbuddet. Hver samtale har en varighed på maksimalt 1 time, og vil typisk blive afholdt med korte intervaller. Der arbejdes henimod, at du starter i en eller flere parallelle indsatser – gerne imens samtaleforløbet er i gang.
Ved behov kan der aftales en opfølgende samtale.

Efter forløbet


På baggrund af samtalerne skriver den socialfaglige konsulent et kort notat om dit udbytte af forløbet og eventuelt med forslag til dit videre forløb.
Notatet sendes til dig og din beskæftigelsesmedarbejder.

Kontakt

Helhedstilbuddet
Egholmsvej 1-3,
9800 Hjørring