Støttende samtaler ved psykolog

Hvad er støttende samtaler ved psykolog?

Støttende samtaler ved psykolog kan gives, hvis du har behov for noget ekstra støtte for at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtalerne planlægges individuelt med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov.

Antallet af samtaler afhænger af, hvad du har behov for. Der kan dog maximalt tilbydes 5 samtaler af 1 times varighed.

Efter samtalerne

På baggrund af samtalerne skriver psykologen et kort notat om dit udbytte af forløbet og eventuelt med forslag til dit videre forløb.

Notatet sendes til dig og din beskæftigelsesmedarbejder.

 

Kontakt

Helhedstilbuddet
Egholmsvej 1-3,
9800 Hjørring