Hjælpeunivers

Dette er til hjælpeunivers for jer, der hjælper borgerne

Oplever du fejl eller mangler på siden, er du velkommen til at kontakte tina.bolet@hjoerring.dk

For faglig sparring, skal I kontakte Borgerservice tlf. 7233 3333 

 

Sådan kan du hjælpe digitalt


Mange borgere får hjælp til deres digitale gøremål fra pårørende, gode venner eller andre.
Denne vejledning er til dig, der hjælper en, du kender. Den beskriver kort, hvordan du kan
og må hjælpe digitalt.

 

Digitaliseringsstyrelsen har udgivet en forlder 

Hent folderen her:

 

Du kan læse også mere om, hvordan du hjælper digitalt på borger.dk/digitalhjaelper

Diaform+ 

Alle medarbejdere i Hjørring Kommune har mulighed for at tilgå blanketsamlingen Diaform+ 
Har du ikke ikonet på dit skrivebord kan du søge den frem under ikoner. 
I Diaform+ er der et hjælpeunivers og nederst i det, ligger der nogle vejledningsfilm, som er gode at kende til. 

KL blanketsamling

Hvis du ikke er på kommunens administrative net, kan du finde KL´s Blanketsamling her:

KL Blanketsamling

 

HUSK hvis I udleverer en blanket til Udbetaling Danmark, SKAL der laves en undtagelse

Digital Post skal læses på Borger.dk

Hvis borger efterlyser digital post, så led på Borger.dk istedet for i E-boks.
Eboks er en selvstændig privat virksomhed, så hvis borger ikke har givet samtykke, vises der ikke post fra offentlige myndigheder efter november 2022.

Fritagelse

For at borger kan blive fritaget for digital post, kræver det fremmøde i Borgerservice (HUSK at bestille tid)

Kan borger IKKE møde op i Borgerservice er der mulighed for at give en fuldmagt til fritagelse

Fuldmagten og information omkring fritagelse kan du finde på hjemmesiden. Du kan også finde blanketterne i Diaform+, se vejledning her på siden

Læseadgang

Læs mere på hjemmesiden

 

Forsørgelsesydelse og Enkeltydelse (Hjælp i særlig tilfælde)

 Ansøgning om forsøgelsesydelse og enkeltydelse ansøges digitalt for de borgere der er digitale. 

Hvis I vurderer at I får brug for faglig hjælp og sparring, når I hjælper borger med ansøgningen, vil vi anbefale at i bestiller et opkald fra Ydelsesafdelingen, imens I er hos borger. 

Har I brug for teknisk hjælp til den digitale ansøgning, kan i kontakte Den Digitale Hotline. 

Ansøg digitalt

Bestil et opkald fra Ydelsesafdelingen

 Ikke digitale borgere

Ikke digitale borgere kan ansøge via en blanket, som I finder i Diaform+, se vejledning her på siden. 

Indsend manglende dokumentation

Hvis borger er blevet bedt om at indsende yderligere dokumentation til en ansøgning, sikres den mest effektive sagsbehandling, hvis borger anvender den portal de har brugt til ansøgning om ydelser. 

Er borger IKKE digital, kan dokumentationen afleveres i postkassen ved Borgerservice, husk at skrive hvilken afdeling der skal have dokumentationen

Indsend dokumentation

 

 

Den Digitale Fuldmagt – hvad kan den? 

Hvad kan den?

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten laves ved Familieretshuset 

Læs mere om fremtidsfuldmagter på Borger.dk

Udbetaling Danmark - fuldmagt til flere områder (PDF)

Fuldmagt til flere områder - Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark - fuldmagt til flere områder (Digital)

Digital fuldmagt til flere områder - Udbetaling Danmark

 

Hjørring Kommune:

Fuldmagt til partsrepræsentation i Ydelsesafdelingen

Lav en fuldmagt

 

Fuldmagt Ældreområdet Hjørring Kommune

Fuldmagten gælder følgende områder

  • §83, personlig og praktisk hjælp
  • §84, midlertidigt ophold
  • §112 og §113, hjælpemidler og forbrugsgoder inkl. nødkald
 

Lav en fuldmagt

Du, dine pårørende eller behandlere kan sende regninger til refusion digitalt til os. Det er nemt - uanset om det drejer sig om fodbehandling, tandbehandling eller briller.

Vi modtager både PDF og billeder af regninger.

Indsend regning

Hvis vil finde et telefonnummer på en medarbejder i Hjørring Kommune, kan du søge i denne telefonbog, hvis du er på administrativt net

 

Telefonbog

Digital ansøgning

Du kan som medarbejder udfylde ansøgningen for borger, hvis du har en medarbejder signatur

Lav en ansøgning

Blanket

Blanketten finder du i Diaform+ den hedder: 

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning du kan også søge den frem ved at skrive 1019 i søgefeltet

Madservice

Har du svært ved at klare madlavningen i hverdagen har du mulighed for at få leveret færdigtilberedt varm eller kold mad fra Køkkenområdet og Det Danske Madhus.
Læs mere på denne side om hvilke muligheder du har.

Det kræver ikke visitation at få leveret mad fra madservice og du kan som medarbejder udfylde ansøgningen sammen med eller for ansøger.

Læs mere og lav en ansøgning

4 vigtige punkter om MitID

  • “Du skal selv læse og acceptere vilkår og betingelser for MitID, når du bruger MitID første gang.”
  • “MitID og et MitID identifikationsmiddel er personligt og må ikke deles med andre. Dit MitID identifikationsmiddel skal opbevares sikkert og forsvarligt, så andre ikke kan misbruge det.”
  • “Du beviser, hvem du er, når du logger på eller godkender med MitID.”
  • “Hvis du mistænker, at dit personlige MitID er blevet misbrugt, skal du straks kontakte MitID support, og samtidig spærre dine tilhørende identifikationsmidler på MitID.dk.”

Hjælpeunivers

MitIDs samlede hjælpeunivers

Hvad må og ikke må hjælpe med?

https://www.mitid.dk/hjaelp/hjaelpeunivers/hjaelp-andre/

Kan jeg få fuldmagt til at bruge en andens MitID:

https://www.mitid.dk/hjaelp/hjaelpeunivers/fuldmagt-og-mitid/

Læs om fuldmagt

Undtagelse for at søge digitalt hos Udbetaling Danmark.

Det er ikke længere obligatorisk for borgere, der er fritaget for digital post at søge digitalt hos Udbetaling Danmark.

MEN Borger skal stadig undtages. 

Det os som kommune, der undtager borgerne, og det skal gøres via nedenstående link.


Det er MEGET vigtigt, at I udfylder linket INDEN I udleverer en fysisk blanket til Borger. 

 

Undtagelse for digital selvbetjening

Skriv sikkert uden brug af MitID

Du kan skrive sikkert til Hjørring Kommune via dette link uden brug af MitID

Sikker henvendelse til Hjørring Kommune

Betal din kommune

Få overblik over, hvad du skylder kommunen og med et enkelt tryk vælge de regninger, du ønsker at betale.

Kontodeling

Skal du dele dine kontoudtog med kommunen, i forbindelse med en ansøgning eller andet, så brug kontodeling.dk, det er nemt.

Del dine kontoudtog her

 Se vejledningsfilm om kontodeling.dk

Telefontid 09.00 - 13.00

Borgerservice
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Ydelsesafdelingen

Vi ringer til dig

Klik og bestil et opkald, du bestemmer selv hvornår.

Du kan ringe til os mellem 10.00 og 11.00 på 7233 3333

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til selvbetjening?