Dynamisk indkøbssystem på energimærkning

16-02-2021

Hjørring Kommune udbyder et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af energimærkning af kommunale bygninger.

Udbuddet gennemføres på vegne af Hjørring Kommune og dennes enheder.

Formålet med udbuddet er at sikre, at enhederne kan foretage indkøb ved anvendelse af det dynamiske indkøbssystem for derigennem at få opfyldt udbudsforpligtelsen. Derudover er hensigten at sikre et attraktivt dynamisk indkøbssystem, der lever op til enhedernes indkøbsbehov, og som er nemt at anvende.
Hjørring Kommune har valgt at udbyde aftaleområdet energimærkning som et dynamisk indkøbssystem, idet markedet og behovet for energimærkning er dynamisk og i konstant udvikling. Det er Hjørring Kommunes vurdering at et dynamisk indkøbssystem i højere grad kan tilgodese indkøbsbehovet, fremfor en traditionel rammeaftale.

Der henvises til udbudsbetingelser hvor der er en opdeling:

Del 1: Introduktion til et dynamisk indkøbssystem
Del 2: Udbuddet og optagelse som deltager i det dynamiske indkøbssystem
Del 3: Gennemførelse af konkrete indkøb via det dynamiske indkøbssystem

Adgang til materialet:

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/130193685.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support:

Telefon 63 13 37 05 eller mail til support.dk@mercell.com

Erik Karlsen
Indkøbs- og udbudsafdelingen