Huskeliste - FØR flyvedagen

Før du overhovedet kan komme i gang med en droneflyvning, er der en masse ting, som skal være opfyldt - i hvert fald, hvis du vil gøre det lovligt, og det gør vi naturligvis, når vi flyver professionelt - altså som medarbejder i Hjørring Kommune.

Du bør spørge dig selv om følgende:

 • Må du overhovedet flyve den pågældende opgave? Både dag og nat? Privat eller professionelt? Udenfor bymæssigt (herunder sommerhus) område = kan være privat. Indenfor bymæssigt område = ALTID professionelt (kun hvis du har dronebevis til den pågældende drone – 1A (Phantom 4) eller 1B (Inspire 2) certifikat) og kun om natten, hvis du har natcertifikat.
 • Har du reserveret dronen i outlook? (TMO-DJI Phantom eller TMO-DJI Inspire2) - Andre KAN jo have gjort det, og så kan du IKKE tage en drone.
 • Har du underrettet Nordjyllands Politi NJYL@politi.dk om den planlagte flyvning SENEST 24 timer FØR din flyvning?
 • Skal der optegnes og medsendes sikkerhedszoner? – brug fx https://www.freemaptools.com/radius-around-point.htm
 • Skal du have andre med på opgaven? – book dem i outlook
 • Er der behov for at indhente tilladelser (infrastruktur/overflyvning af veje, grundejere, særlige følsomme naturområder)? - http://cvf.vd.dk/cvf/mapui.jsp
 • Kan du huske reglerne? Check Droneregler på - http://dronerules.eu/da/professional
 • Er der behov for afspærring?
 • Har du checket droneluftrummet og kender du reglerne for de farvede områder?
 • Kan du overhovedet flyve dér, hvor du ønsker (afstand til flypladser og helikopterlandingspladser m.m.)?
 • Hvor højt må du flyve med din drone? Brug evt. https://sdfekort.dk
 • Har du opladet batterier, iPads og fjernbetjeninger
 • Er der behov for kalibrering af kompas, IMU eller kamera?