Skolestart

Skolestart

Vi glæder os til at byde dit barn velkommen i skole

Personalet på vores skoler arbejder for at give dit barn den bedste skolestart og sørger hver dag for, at dit barn får kvalificeret undervisning, dannelse og omsorg med sig i rygsækken.

Når det er tid til skoleindskrivning, får du et brev fra Hjørring Kommune i din digitale postkasse. Har du behov for at indskrive dit barn i løbet af året, skal du kontakte den skole, dit barn tilhører. 

Hvis dit barn fylder 5 år inden den 1. oktober, kan du søge om start i børnehaveklasse i samme kalenderår. Du skal i så fald kontakte den distriktsskole, dit barn tilhører. Skolen forventer, at dit barn er i stand til at følge undervisningen i børnehaveklasse med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

 

Besøg din lokale skoles hjemmeside og læs mere om, hvorfor skolen er et godt sted at være og lære.

Du finder din nærmeste skole på kortet

Børn udvikler sig forskelligt, og det er derfor naturligt, at nogle forældre kan være i tvivl om, deres barn er parat til at begynde i skole. Børnehaven kender barnet godt og har stor erfaring med at sende børn i skole. Du kan bede personalet hjælpe dig med at vurdere, om dit barn er parat til at begynde i skolen.

Ønsker du at udskyde dit barns skolegang, skal du i samarbejde med barnets institution udfylde en ansøgning om skoleudsættelse. Ansøgningen sendes til skoledistriktslederen på den skole, dit barn tilhører. Skolen søger med forældrenes samtykke råd hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og i den institution, som barnet går i. Det er skoledistriktslederen, der afgør om et barn kan vente med at starte i skole.

Læs mere om udskydelse af skolestart her

Hvis du ønsker, dit barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om optagelse på en skole, der ligger i et andet skoledistrikt. Du skal henvende dig til den skole, du gerne vil have dit barn indskrevet i. Dit barn kan kun optages, hvis der er plads. Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke har pligt til at køre dit barn til og fra skolen, hvis du vælger en skole i et andet skoledistrikt. Hvis du vælger en privatskole, skal du give distriktsskolen besked og selv henvende dig til privatskolen for at indskrive dit barn der.

Find skoler i Hjørring

 

Skoleindskrivning når du flytter til Hjørring Kommune.

Når du flytter til Hjørring Kommune, hører dit barn automatisk til en bestemt skole. Denne skole kaldes distriktsskolen. Det er barnets folkeregisteradresse, der bestemmer, hvilken skole der er dit barns distriktsskole.

Når du skal indskrive dit barn, skal du kontakte distriktsskolen og aftale om du foretager indskrivningen på et indskrivningsmøde på skolen eller hjemmefra her

Find distriktsskolen Find skoler i Hjørring Kommune.

Der er principielt frit skolevalg. Derfor kan du vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den skole, du ønsker. Du skal kontakte den skole, som du ønsker, dit barn skal skifte til. Skolen vil herefter tage stilling til, om det kan lade sig gøre.

Du kan skrive dit barn op til skolefritidsordning (SFO) i den digitale pladsanvisning. Dit barn udmeldes automatisk af børnehave med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i børnehaveklasse.

Skriv dit barn op til pasning

Pasningsordning