Her kan du se processen

Vedvarende Energi-projekter

Step 1

Ansøgningsvinduet

Hjørring Kommune annoncerer og åbner et ansøgningsvindue. Der sættes krav til ansøgningens indhold.

Step 2

Byrådet foretager første udvælgelse

Hjørring Kommunes administration screener ansøgningerne. Byrådet tager stilling til, hvilke ansøgninger der skal i fordebat.

Step 3

Fordebat

Offentlighedens ideer, forslag og holdninger til ansøgningerne indkaldes.

Step 4

Behandling af høringssvar

Administrationen reviderer screening af ansøgningerne. Ansøgerne får mulighed for at tilrette og uddybe deres projekt på baggrund af høringssvarene.

Step 5

Byrådet foretager anden udvælgelse

Byrådet tager stilling til, hvilke ansøgninger der arbejdes videre med. Dette på baggrund af høringssvar og det reviderede ansøgningsmateriale.

Step 6

Indledende afklaring

Administration og ansøger aftaler indholdet af miljøvurdering. F.eks. nødvendige undersøgelser af påvirkninger på miljøet. Der arbejdes videre med den lokale forankring af projekterne, både i samarbejde mellem borgere og ansøger, men også administrationen og ansøger.

Step 7

Høring af emner til miljøvurdering

Administrationen bestemmer og udtaler sig om indhold af miljøvurderingen. Offentligheden og berørte myndigheder bliver hørt i udtalelsen.

Step 8

Inddragelse og udarbejdelse

Ansøgeren påbegynder undersøgelser, inddrager relevante aktører og skriver udkast til miljøvurderingsrapport og planer. Administrationen kvalitetssikre og færdigskriver rapport og planer.

Step 9

Byrådet godkender udkast

Byrådet tager stilling til, om udkast til planforslag og miljøvurdering skal fremlægges i offentlig høring.

Step 10

Høring og borgermøde af planforslag og miljøvurdering

Forslag til miljørapport og planer sendes i 8 ugers offentlig høring. Offentligheden og myndigheder kommer med bemærkninger. Der afholdes borgermøde i lokalområdet, med borgere, ansøger, Hjørring Kommune og Energistyrelsen.

Step 11

Behandling af indkomne høringssvar

Administrationen behandler indkomne høringssvar og foretager mindre rettelser til miljørapport og planer.

Step 12

Byrådet træffer endelig afgørelse

Byrådet tager stilling til, om planerne kan endeligt vedtages.

Step 13

Andre godkendelser

Ansøger indhenter andre tilladelser og godkendelser, herunder byggetilladelse, nettilslutningstilladelse m.fl.