Sådan behandler Hjørring Kommune dine oplysninger 

 
 
Version 1.0 | Hjørring Kommune | februar 2022


Oplysningspligten efter art. 13 og 14.

Hjørring Kommune har modtaget oplysninger fra dig. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 13.

eller

Hjørring Kommune har modtaget oplysninger om dig. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at giver dig en række oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 14. Hjørring Kommune har modtaget personoplysninger om dig fra tredjemand
Hjørring Kommune har registeret oplysninger om dig, efter modtagelse af disse fra dig eller tredjemand.

Hjørring kommune har i forbindelse med din eller tredjemands henvendelse til os, modtaget personoplysninger om dig

Vi behandler dine oplysninger efter reglerne gældende regler, samt afhængig af typen af personoplysning efter

  • Almindelige personoplysninger - Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e
  • Følsomme personoplysninger – Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra f
  • Personnummer – Databeskyttelseslovens § 11
  • Strafbare forhold – Databeskyttelseslovens § 8

Medvirken til sagens oplysning

Manglende medvirkning til at oplyse sagen, kan få den konsekvens, at kommunen behandler sagen på foreliggende grundlag.

Andre modtagere af dine oplysninger

I Hjørring Kommune overlader vi dine oplysninger til databehandlere. Det kan eksempelvis være IT- leverandører. Databehandleren må alene behandle oplysninger for Hjørring Kommune efter vores instruks. Det er stadig os, der er ansvarlig for dine oplysninger. Derfor fører vi b.la. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger tilstrækkeligt.

Dine oplysninger vil i øvrigt blive videregivet til andre offentlige myndigheder såfremt vi er forpligtet hertil.

I Hjørring Kommune er det kun ansatte, der har adgang til dine oplysninger. Alle ansatte i kommunen har tavshedspligt.

Dine rettigheder

Du har med få undtagelser ret til:

  • At se de oplysninger, som vi har registreret om dig.
  • At få rettet oplysninger om dig, hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig.

Du har desuden i visse tilfælde ret til:

  • At få slettet dine oplysninger, men det kan vi kun i meget begrænset omfang gøre som offentlig myndighed.
  • At få begrænset behandlingen af dine oplysninger, sådan at vi i udgangspunktet alene må opbevare dem, men ikke må bruge dem i vores sagsbehandling.

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af disse rettigheder, skal du kontakte Hjørring Kommune. Kommunen skal tage stilling til din anmodning, men det er ikke sikkert, at vi kan imødekomme den. Hvis vi ikke imødekommer den, har du mulighed for at klage over vores afgørelse.

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod, at Hjørring Kommune behandler oplysninger om dig, hvis du ikke mener, at vi må behandle oplysningerne. Kommunen skal tage stilling til din indsigelse, men det er ikke sikkert, at vi kan imødekomme den. Hvis vi ikke imødekommer den, har du mulighed for at klage over vores afgørelse.

Hjørring Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Hjørring Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du kan kontakte os på adressen: Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Telefon: 72 33 33 33

Du kan også sende os digital post via borger.dk/virk.dk (sikker post) eller sende os en mail: hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Hvis din henvendelse indeholder fortrolige oplysninger, anbefaler vi, at du sender via sikker post.

Hvis din henvendelse drejer sig om en sag du har ved Hjørring Kommune, vil det være en god idé at henvise til dit sagsnummer.

Hjørring Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Hjørring Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@hjoerring.dk

Du kan også sende digital post via borger.dk/virk.dk (sikker post), men husk at skriv ”att.: Databeskyttelsesrådgiver”, eller sende en mail: dpo@hjoerring.dk (usikker post). Hvis din henvendelse indeholder fortrolige oplysninger, anbefaler vi, at du sender via sikker post.

Du kan klage til Datatilsynet

Hvis du ikke er tilfreds med Hjørring Kommunes behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, skal du kontakte:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan også klage via Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Du kan finde mere information

Du kan læse mere om dine rettigheder og om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger på: www.hjoerring.dk. Du kan også finde mere information på: www.datatilsynet.dk

 
Senest opdateret 02-09-2021