Midlertidige botilbud

Et midlertidigt botilbud kan hjælpe dig med at udvikle og vedligeholde dit funktionsniveau eller kompensere for funktionsnedsættelse

Der fokuseres desuden på, at du tilbydes den hjælp du har brug for i forhold til udredning, udvikling og stabilisering af dit funktionsniveau.

Ønsker du at søge om et midlertidigt botilbud, skal du tage kontakt til Myndighed Handicap. Se kontaktoplysninger i boksen til højre på siden.

For at kunne bruge indsatsen kræver det, at du er over 18 år og har et betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller et socialt problem. Derudover skal du i en periode have et behov for en særlig indsats i et botilbud.

Midlertidige botilbud inkluderer dig, som i en periode:

 • har brug for omfattende pleje og omsorg
 • har behov for et udviklingsforløb på grund af psykisk lidelse eller sygdom
 • har brug for en særlig behandlingsstøtte
 • har behov for et udrednings- og genoptræningsforløb på grund af betydelig, nyerhvervet funktionsnedsættelse
 • har brug for et afklaringsforløb for at finde ud af hvilket tilbud der passer dig bedst
 • har behov for at få dit funktionsniveau stabiliseret, så det rette tilbud kan findes
 • har brug for et kortvarigt rehabiliterende ophold, så botilbud ikke er nødvendig

Bevilling af et midlertidigt botilbud bliver altid vurderet på baggrund af en individuel og konkret vurdering af dit funktionsniveau og behov. Den samme vurdering afgør også om du har brug for støtte i en del af eller hele døgnet

Ydelsen indeholder forskellige indsatser og andre støttende tiltag, som tilrettelægges ud fra en individuel og konkret vurdering. Botilbuddet kan f.eks. tilbyde et eller flere af nedenstående indsatsområder:

 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Egenomsorg
 • Samfundsliv
 • Kommunikation
 • Sundhed
 • Mobilitet
 • Socialt liv

Indsatsen kan gives som individuel og kollektiv støtte og i kombination med andre ydelser. Udover ovenstående har du, som borger i et botilbud, mulighed for at få ledsagelse til en årlig ferie i op til 5 sammenhængende hverdage i Danmark.

Tilbuddet er midlertidigt. Varigheden afhænger af hvorvidt formålet med tilbuddet er opfyldt eller om du har et varigt behov for et tilbud med tilknyttet støtte mv.

Du har, som borger i et botilbud opført efter servicelovens §107, følgende udgifter:

 • Betaling til dækning af boligudgifter, forbrugsafgifter (el, vand og varme) og udgifter til f.eks. rengøring, vask og anden drift
 • Betaling af en række valgfrie ydelser, som botilbuddet kan stille til rådighed, f.eks. kost

Egenbetaling fastsættes ud fra en konkret individuel vurdering.

Kontakt

Myndighed Handicap

Tlf.: 72 33 50 67
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Handicap