Minimumsnormeringer fra 2024

Minimumsnormeringer er et krav til, hvor meget pædagogisk personale der skal være ansat i daginstitutioner. Fra 2024 skal der være minimum en voksen til tre børn i vuggestuer og minimum en voksen til seks børn i børnehaver.

Minimumsnormeringer er en del af den aftale på dagtilbudsområdet, som regeringen og støttepartierne indgik i 2020. Normeringerne beregnes ud fra en centralt fastlagt metode, der anvendes af alle kommuner, og som beregner normeringerne på årsbasis.

Spørgsmål og svar

Nej. Antallet af voksne vil variere over dagen, typisk med højest normering midt på dagen og lavere normering i ydertimerne om morgenen og eftermiddagen. Der kan også være forskel i normeringen fra efteråret over vinteren og til foråret og sommeren, hvor der er flest børn i institutionerne lige inden sommerferien og skolestart. Og endelig kan der være fravær på grund af sygdom eller andet. 

Ja - det gør der. Men der vil stadig være forskel på hvor mange voksne, der er i løbet af dagen. Typisk vil der være højest normering midt på dagen og lavere normering i ydertimerne om morgenen og eftermiddagen.

Staten udregner minimumsnormeringer i gennemsnit. I Hjørring Kommune følger vi statens udregningsmetode.

For alle landets kommuner gælder det for beregningen af normering, at den udover det pædagogiske personale også medtager indsatspædagoger, og ledere skal indgå med en vægt på 85 procent. Beregningen tager ikke højde for sygdom, uddannelse, forberedelse eller andet fravær. Derfor kan virkeligheden i institutionerne se lidt anderledes ud end én pædagogisk medarbejder for hvert tredje barn i vuggestuer og én pædagogisk medarbejder for hvert sjette barn i børnehaver.

Ja, idet der ansættes mere personale, bliver en institutionsplads dyrere. Hjørring Kommune betaler 75 % af omkostningerne til en daginstitutionsplads, og forældrebetalingen udgør de resterende 25 %.