Afledning af spildevand og regnvand

Miljø og natur

Kommunen giver tilladelse til afledning af spildevand. Spildevand er alt vand, som afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.

Spildevandet bliver ofte ledt til en trix-, septik- eller bundfældningstank og er dermed indbefattet af tømningsordningen, som du kan læse mere om her.

Ved øget spildevandsrensning er der tale om to muligheder, enten skal det eksisterende spildevandsanlæg opgraderes til gældende lovkrav ellers kan ejendommen kobles til offentlig kloaksystem.

Som led i vandplanerne skal en lang række ejendomme i det åbne land have forbedret spildevandsrensningen, da den nuværende spildevandsrensning på ejendommen ikke lever op til kravene. Den forbedrede spildevandsrensning er essentiel for at opnå en forbedret vandkvalitet i vores vandløb og søer.

Hjørring Kommune er påbegyndt processen og vil i de kommende år påbyde ejere at forbedre spildevandsrensningen

 

Du får brug for følgende

  • MitID

Sådan gør du

  • BEMÆRK løsningen virker ikke i internet explorer
  • Login med MitID
  • Udfyld skemaet 

Databeskyttelse

Sådan håndterer Hjørring Kommune dine data:

Klik her og læs om databeskyttelse

Du har ret til at klage til datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Se hvordan på www.datatilsynet.dk.