Forurening med ensilagesaft

Publiceret 20-02-2023
Billedet viser forurening med lammehaler

Hjørring Kommune har i den seneste tid desværre konstateret flere vandløbsforureninger i forbindelse med overløb af ensilagesaft fra opbevaring af ensilage og udsprinkling af overfladevand fra ensilageopbevaringsanlæg.

Vores bud på årsagen hertil er det våde vejr som medfører en større mængde restvand som skal opsamles eller udsprinkles. Da jorden i øjeblikket er vandmættet, medfører udsprinklingen, at det udsprinklede vand ikke siver ned i jorden men løber til dræn eller direkte i vandløb.

Når et vandløb bliver forurenet med ensilagesaft, dannes der såkaldte ”lammehaler” i vandløbet, som kan give anledning til iltsvind i vandløbet, og fiskedød.

Lammehaler er en koloni af iltforbrugende bakterier, som sætter sig på sten, grene og planter og danner en belægning der ligner lammehaler, heraf navnet (se billedet).

Hvad skal du gøre?

Du bør holde et ekstra vågent øje med dit ud sprinklingsanlæg, ensilagepladser, siloer og markstakke, så der ikke sker flere forureninger af vores vandløb.

Du må også meget gerne slå et smut forbi din lokale bæk/å for at tjekke, om der skulle være lammehaler i vandløbet.

Skulle der mod forventning ske overløb, eller opdager du lammehaler i vandløbet, skal du straks kontakte os.  Så kommer vi og hjælper dig.

Vær altid opmærksom på:

  • Saftgivende ensilage, skal ligge på en fast plads, med afløb til separat beholder.
  • Faste pladser og siloer skal have afløb i begge ender, i forbindelse med hver randzone.
  • At afløbene altid er frie for ensilage mm.
  • Der må ikke må ske overløb fra pladserne ud på jorden.
  • Beholderen til ensilagesaft, skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Husk desuden at:

  • Overfladevand fra pladser med saftgivende ensilage må ikke udsprinkles eller udbringes i perioden fra 15. november – til 1. februar.
  • Overfladevand må aldrig udsprinkles eller udbringes på frossen eller vandmættet jord, og der må aldrig være fare for afstrømning til vandløb.

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at ringe eller sende en mail til Team Miljø.

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring