Støtte til frivilligt socialt arbejde

Hjørring Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde – den såkaldte § 18-pulje.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har godkendt kriterier og retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Kriterierne fremgår af administrationsgrundlaget for §18-puljen.

Administrationsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i Hjørring Kommunes frivillighedspolitik for det sociale område, som kan læses her.

Der er to årlige ansøgningsrunder til § 18-puljen

(OBS! Fra 2024 er der kun en runde for ansøgninger til § 18-puljen til drift og projekter for det kommende år)

  • 15. oktober: Drift og projekt for det kommende år
  • 15. september: Donationer til julehjælp 

For at søge om tilskud fra § 18-puljen skal du have følgende

  • Et aktivt NemID til foreningen
  • CVR-nummer
  • Adgang til foreningens digitale postkasse

Her kan du finde hjælp til Digital Post for foreninger

For at komme i betragtning til § 18-midler skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema, som du finder til højre i den grønne kasse.

Når du udfylder det digitale ansøgningsskema første gang, vil du blive spurgt om forskellige oplysninger før du kommer videre til selve ansøgningsskemaet. Disse oplysninger bliver efterfølgende automatisk tilknyttet foreningens NemID, og skal ikke udfyldes flere gange.

Søg om §18-midler

Gå til selvbetjeningssiden

Vær opmærksom på, at du skal lukke din internetbrowser helt ned efter endt ansøgning, hvis du ønsker at sende flere.

Har du brug for hjælp

eller vejledning?

Frivilligcenter Hjørring
Tlf.: 20 34 40 70

Send en mail

Har du brug for hjælp til

NemID m.m.?

Hjørring Bibliotek
Tlf.: 72 33 48 75

Send en mail

Har du spørgsmål til

§18-puljen?

Hjørring Kommune
Tlf.: 72 33 50 03

Send en mail