Tømningsordning

Alle ejendomme i Hjørring Kommune, der har spildevandsafledning til septik-, trix- eller bundfældningstank, er omfattet af tømningsordningen.

Hvorfor tømningsordning?

  • Den sikrer en forsvarlig miljømæssig tømning og bortskaffelse af slam fra ejendommen 

  • Ordningen sikrer en regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af tanken, hvilket forlænger levetiden af dit nedsivningsanlæg. 

Hvem administrerer tømningsordningen?

Hjørring Vandselskab A/S står for driften af tømningsordningen. På deres hjemmeside kan du finde mere information om tømningsordningen og hvad du som grundejer har pligt til.

Du kan også finde information om din bundfældningstank.

Gå til Hjørring Vandselskabs hjemmeside her

Der er ikke mulighed for at søge om fritagelse, da der er tilslutningspligt til ordningen iht. gældende regulativ, der er vedtaget af Hjørring Byråd. 

Se regulativet her

Hvem foretager tømningsordningen?

Det er firmaet LL Transport, som foretager tømning på vegne af Hjørring Vandselskab A/S.

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring