Sundhedsplejen på skolen

Sundhedsplejen tilbyder undersøgelser og sundhedssamtaler til alle skolebørn
fra 0. – 9. klasse.

Alle skoler i Hjørring Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken tilbyder råd og vejledning til skolebørn og deres familie igennem samtaler, undersøgelser, undervisning, telefonrådgivning.
Børn og forældre har mulighed for at henvende sig til sundhedsplejersken med spørgsmål.

Længere nede på siden kan du finde informationer om, hvilke tilbud Sundhedsplejen har på de enkelte klassetrin, samt pjecer til skolebørn 

Find din spæd-, småbørns- og skolesundhedsplejerske

Tilbud til skolebørn på de enkelte klassetrin

Samtale og undersøgelse.

I løbet af børnehaveklassen inviterer sundhedsplejersken dig og dit barn til samtale og undersøgelse. Inden samtalen udfører sundhedsplejersken høre- og synsprøve, en motorisk screening samt måler højde og vægt.

Samtalen kan indeholde:

 • Skolestart
 • Trivsel i skole
 • Hjem og fritid
 • Kost og motion 
 • Søvn, helbred, sundhed og sygdom
 • Hygiejne 
 • Andet som kan være relevant for jeres familie 

Til samtalen har sundhedsplejersken fokus på:

 • Dit barns helbred, trivsel og skoleparathed 
 • Dit barns fysiske og psykiske udvikling 
 • Dit barns sociale liv og fritidsinteresser 
 • Aktuelle problemstillinger 

 

 

Sundhedssamtale og Hygiejne Café

Sundhedssamtale
I 1. klasse bliver børnene målt og vejet og får lavet synsprøve. Forældre er meget velkomne til at deltage.

Hygiejne Café
Gennem leg og pædagogiske aktiviteter får eleverne mulighed for at danne egne erfaringer og viden om håndhygiejne og smittespredning. Elevernes sanser og øvrige kompetencer kommer i spil.

”Hygiejne Café” består af følgende emner:

 • Viden om synligt og usynligt snavs 
 • Smittespredning
 • Håndvask
 • Rollespil og sange

Ved "Hygiejne Café" er der fokus på at udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer i forhold til smittespredning og håndvask, samt at støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg
Hygiejne Caféen foregår i et samarbejde mellem sundhedsplejerske og klasselærer.

Undervisning om krop og følelser, målrettet børn i 2. klasse.

Gennem pædagogiske aktiviteter får eleverne en oplevelse af, at det er godt at være den, de nu er.
Med små øvelser ønsker vi at styrke elevernes selvaccept.

Temaet foregår i et samarbejde mellem sundhedsplejerske og klasselærer.

Undervisningen består af følgende emner:

 • Mimeleg (øvelse i at tænke positivt om hinanden)
 • Hvordan ser vi ud? – Lighed og forskelle
 • Hvordan oplever jeg en følelse? – Min følelse er altid rigtig

I undervisningen er der fokus på:

 • At styrke barnets identitet – HVEM ER JEG?
 • At børnene får viden om kroppen
 • At børnene lærer at anderkende og respektere hinandens følelser

 

Mad og krop

I løbet af 3. klasse indkalder sundhedsplejersken eleven til måling af højden og vejning.

Sundhedsplejersken underviser i Mad og Krop

Sundhedsplejersken kommer ind på emner som:

 • Hvad består kroppen af?
 • Hvad er sund mad?
 • Mad, der mætter
 • Sund madpakke
 • Gode ideer til bevægelse

 

Tøsesnak for pigerne

Tøsesnak handler om de første tegn på pubertet og om at få menstruation.

Fokus i snakken er at pigerne får viden om kroppens udvikling og redskaber til at håndtere de forandringer, der sker i puberteten.

Sundhedsplejersken udleverer en pjece til pigerne.
Snakken foregår i klassen mellem pigerne og sundhedsplejersken.

Når børn kommer i puberteten, sker der en hastig udvikling på forskellige områder

Sundhedsplejersken tilbyder både piger og drenge i 5 klasse undervisning i pubertet.

Igennem undervisningen får eleverne relevant viden, som gør dem bedre i stand til at træffe valg i forhold til deres egen sundhed og trivsel.

Undervisningen kan berøre en række forskellige emner inden for området. Det kan f.eks. være:

 • Kroppens fysiske og psykiske udvikling – især pubertet
 • Selvværd
 • At sige til og fra
 • Gruppetilhørsforhold

Trivsel, sundhed og helbred

Sundhedsplejersken kommer på besøg i klassen for at introducere eleverne til den individuelle samtale om den unges trivsel, sundhed og helbred.

Sundhedsplejersken tilbyder ved samtalen:

 • At måle højde og vægt
 • At lave synsprøve

Den individuelle samtale kan for eksempel indeholde emner som:

 • Spise- og motionsvaner
 • Søvn
 • Skole og fritid
 • Relationer og netværk
 • Status på HPV-vaccination
 • Eller hvad den unge eventuelt selv bringer på banen

Undersøgelsen og samtalen har fokus på:

 • Elevernes helbred, trivsel og sundhedsvaner
 • At øge elevernes bevidsthed om sundhed og trivsel
 • At give eleverne redskaber til at tage bevidste livsstilsvalg

Pubertet og pubertetsudvikling

I 7. klasse underviser sundhedsplejersken i pubertet og pubertetsudvikling.

Undervisningen har fokus på følgende punkter:

 • Kroppen
 • Venner
 • Kærester
 • Følelser og selvværd

Trivsel, sundhed og helbred

Sundhedsplejersken kommer på besøg i klassen for at introducere eleverne til den individuelle samtale om den unges trivsel, sundhed og helbred.

Sundhedsplejersken tilbyder ved samtalen:

 • At måle højde og vægt
 • At lave syns- og høreprøve
 • At lave farvesynstest, hvis den unges erhvervsønske kræver fuld farvesyn

Den individuelle samtale kan for eksempel indeholde emner som:

 • Spise- og motionsvaner
 • Søvn
 • Skole og fritid
 • Relationer og netværk
 • Helbred i forhold til erhvervsvalg
 • Sundheds- og risikoadfærd i forhold til tobak, alkohol og andre rusmidler
 • Prævention og seksuel sundhed
 • Status på HPV-vaccination
 • Eller hvad den unge eventuelt selv bringer på banen

Undersøgelsen og samtalen har fokus på:

 • Elevernes helbred, trivsel, sundhedsvaner og erhvervsønsker
 • At øge elevernes bevidsthed om sundhed og trivsel
 • At give eleverne redskaber til at tage bevidste livsstilsvalg

Sund og sikker sex - hvad er det?

Et tilbud om 5 lektioners seksualundervisning til 9.klasse.

Team Sund og Sikker Sex fra Sundhedsplejen tilbyder at undervise folkeskolens 9. klasser i seksuel sundhed.

Undervisningen foregår i dialog med de unge, hvor vi kommer ind på en række forskellige emner af relevans for unges seksualitet.
Det er skolen, der tilmelder de enkelte klasser.

Blandt andet underviser sundhedsplejersken om sexsygdomme, samt hvordan man undgår dem.

Desuden bliver der talt om emner såsom hensigtsmæssig prævention, risikoen for graviditet, abort, porno på nettet, forskellig kønsopfattelse, forskellige former for sex samt unges seksuelle rettigheder.

I løbet af undervisningen kommer sundhedsplejersken desuden ind på centrale emner omkring kæresteliv samt sex og følelser. I forbindelse med de forskellige emner opfordres de unge til at diskutere konkrete cases, f.eks. omhandlende brugen af kondom eller personlige grænser.

Igennem den øgede viden om sex og prævention giver undervisningen de unge, bedre redskaber til at foretage hensigtsmæssige valg i forhold til deres egen seksualitet.

Læs mere om Sund og Sikker sex her