Tilladelse til midlertidigt depot

Her kan du søge om tilladelse til midlertidigt depot til rent og lettere forurenet jord, byggeaffald mm.

Inden du går i gang vil det være en god ide at lave et kort med det område, hvor du ønsker at placere depotet, på kortet bedes du også indtegne tilkørselsvejen til depotet.

Du bør undersøge om der er beskyttet natur, fortidsminder, fredninger, tidligere råstofgrav eller andre forhold, der kan være til hinder for, at der etableres midlertidigt depot på arealet. Så der er mulighed for at tilrette projektet inden du søger.

Du bedes også tjekke afstanden til nærmeste vandboring, da du skal oplyse det i ansøgningen. 

Hvis du ikke selv ejer arealet, hvor depotet skal placeres, skal du have en accept fra grundejer, som du skal vedhæfte i ansøgningen.

Hvis der er lavet en jordhåndteringsplan eller udtaget analyser af jorden, skal disse også vedhæftes i ansøgningen.

Sådan gør du

  • Begynd selvbetjening
  • Log ind med NemID eller adgangskode
  • Start ansøgning

Begynd selvbetjening