Farligt affald - fritagelse fra afleveringsordningen

Virksomheder, offentlige eller private institutioner kan blive fritaget for at benytte den kommunale afleveringsordning for farligt affald. Det kræver dog, at det farlige affald kan håndteres og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

Sådan gør du:

  • Klik på begynd selvbetjening
  • Log på med NemID
  • Udfyld blanketten
  • Indsend blanketten 

Begynd selvbetjening