Enkeltydelse - førtidspensionister tilkendt efter januar 2003

Er du førtidspensionist tilkendt efter januar 2003 og er du kommet i en situation, hvor du har fået en uforudset udgift, du ikke selv er i stand til at afholde, har du mulighed for at søge Hjørring Kommune om hjælp.

Du får brug for følgende:

  • Nem-ID

  • Det fremgår til sidst i ansøgningen, hvad der skal medsendes, men det kan eksempelvis være oplysninger om indtægtsforhold, formueforhold, boligudgifter og overslag over udgiften

  • Du kan scanne eller tage billeder af dine dokumenter med din mobiltelefon og derefter vedhæfte dem til din digitale ansøgning. 

  • Du kan eftersende dine dokumenter inden 8 dage, hvis du ikke har mulighed for at scanne eller tage billeder

Sådan gør du:

  • Logger ind med Nem-ID

  • Følg forløbet

Begynd selvbetjening